物質
J-GLOBAL ID:200907000657023213   日化辞番号:J1.911.994G

[2α-アリル-6β-(アセトキシメチル)-5,6-ジヒドロ-2H-ピラン-5α-イル]2-O,3-O,4-O,6-O-テトラアセチル-α-D-グルコピラノシド

[2α-Allyl-6β-(acetoxymethyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-5α-yl]2-O,3-O,4-O,6-O-tetraacetyl-α-D-glucopyranoside
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C25H34O13
分子式フリガナ: C25-H34-O13
分子量: 542.534
InChI: InChI=1S/C25H34O13/c1-7-8-18-9-10-19(20(36-18)11-31-13(2)26)37-25-24(35-17(6)30)23(34-16(5)29)22(33-15(4)28)21(38-25)12-32-14(3)27/h7,9-10,18-25H,1,8,11-12H2,2-6H3/t18-,19+,20-,21-,22-,23+,24-,25+/m1/s1
InChI key: POMYQVTXPACGCR-DMSYFXAXSA-N
SMILES: CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](CC=C)C=C[C@@H]1O[C@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
体系名 (3件):
  • [2α-アリル-6β-(アセトキシメチル)-5,6-ジヒドロ-2H-ピラン-5α-イル]2-O,3-O,4-O,6-O-テトラアセチル-α-D-グルコピラノシド
  • [(2R,3S,6R)-6-(プロパ-2-エン-1-イル)-3-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-トリス(アセチルオキシ)-6-[(アセチルオキシ)メチル]オキサン-2-イル]オキシ}-3,6-ジヒドロ-2H-ピラン-2-イル]メチル アセタート
  • [(2R,3S,6R)-6-(prop-2-en-1-yl)-3-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(acetyloxy)-6-[(acetyloxy)methyl]oxan-2-yl]oxy}-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]methyl acetate
その他の名称 (1件):
  • [2α-Allyl-6β-(acetoxymethyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-5α-yl]2-O,3-O,4-O,6-O-tetraacetyl-α-D-glucopyranoside
シソーラスmap:

前のページに戻る