物質
J-GLOBAL ID:200907001186621286   日化辞番号:J322.654I

(2R,15R)-3,4-ジヒドロ-2α,8β-ビス(3,4-ジヒドロキシフェニル)-4β-[[(2R,3R)-3,4-ジヒドロ-3α,5,7-トリヒドロキシ-2α-(4-ヒドロキシフェニル)-2H-1-ベンゾピラン]-8-イル]-8α,14α-メタノ-2H,14H-1-ベンゾピラノ[7,8-d][1,3]ベンゾジオキソシン-3α,5,11,13,15-ペンタオール

(2R,15R)-3,4-Dihydro-2α,8β-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-4β-[[(2R,3R)-3,4-dihydro-3α,5,7-trihydroxy-2α-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran]-8-yl]-8α,14α-methano-2H,14H-1-benzopyrano[7,8-d][1,3]benzodioxocin-3α,5,11,13,15-pentol
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C45H36O17
分子式フリガナ: C45-H36-O17
分子量: 848.766
InChI: InChI=1S/C45H36O17/c46-19-5-1-16(2-6-19)40-30(56)13-21-24(50)14-28(54)34(42(21)59-40)37-35-29(55)15-32-36(43(35)60-41(39(37)57)17-3-7-22(48)25(51)9-17)38-33-27(53)11-20(47)12-31(33)61-45(62-32,44(38)58)18-4-8-23(49)26(52)10-18/h1-12,14-15,30,37-41,44,46-58H,13H2/t30-,37+,38+,39-,40-,41-,44-,45-/m1/s1
InChI key: KXGSVBXVNPUCCM-OREVAZHWSA-N
SMILES: O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)c([C@@H]3[C@@H](O)[C@H](Oc4c3c(O)cc3O[C@]5(Oc6cc(O)cc(O)c6[C@H]([C@H]5O)c43)c3ccc(O)c(O)c3)c3ccc(O)c(O)c3)c2O[C@@H]1c1ccc(O)cc1
体系名 (3件):
  • (2R,15R)-3,4-ジヒドロ-2α,8β-ビス(3,4-ジヒドロキシフェニル)-4β-[[(2R,3R)-3,4-ジヒドロ-3α,5,7-トリヒドロキシ-2α-(4-ヒドロキシフェニル)-2H-1-ベンゾピラン]-8-イル]-8α,14α-メタノ-2H,14H-1-ベンゾピラノ[7,8-d][1,3]ベンゾジオキソシン-3α,5,11,13,15-ペンタオール
  • (1S,5R,6R,7S,13R,21R)-5,13-ビス(3,4-ジヒドロキシフェニル)-7-[(2R,3R)-3,5,7-トリヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-3,4-ジヒドロ-2H-1-ベンゾピラン-8-イル]-4,12,14-トリオキサペンタシクロ[11.7.1.02,11.03,8.015,20]ヘンイコサ-2(11),3(8),9,15,17,19-ヘキサエン-6,9,17,19,21-ペンタオール
  • (1S,5R,6R,7S,13R,21R)-5,13-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-7-[(2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-8-yl]-4,12,14-trioxapentacyclo[11.7.1.02,11.03,8.015,20]henicosa-2(11),3(8),9,15,17,19-hexaene-6,9,17,19,21-pentol
その他の名称 (1件):
  • (2R,15R)-3,4-Dihydro-2α,8β-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-4β-[[(2R,3R)-3,4-dihydro-3α,5,7-trihydroxy-2α-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran]-8-yl]-8α,14α-methano-2H,14H-1-benzopyrano[7,8-d][1,3]benzodioxocin-3α,5,11,13,15-pentol
シソーラスmap:

前のページに戻る