物質
J-GLOBAL ID:200907002006600754   日化辞番号:J1.872.553C

4-[(3S)-4-[(S)-4-(トリフルオロメチル)-α-メチルベンジル]-3-メチル-ピペラジノ]-4-メチルピペリジノ4,6-ジメチル-5-ピリミジニルケトン

4-[(3S)-4-[(S)-4-(Trifluoromethyl)-α-methylbenzyl]-3-methyl-piperazino]-4-methylpiperidino 4,6-dimethyl-5-pyrimidinyl ketone
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C27H36F3N5O
分子式フリガナ: C27-H36-F3-N5-O
分子量: 503.614
InChI: InChI=1S/C27H36F3N5O/c1-18-16-34(14-15-35(18)21(4)22-6-8-23(9-7-22)27(28,29)30)26(5)10-12-33(13-11-26)25(36)24-19(2)31-17-32-20(24)3/h6-9,17-18,21H,10-16H2,1-5H3/t18-,21-/m0/s1
InChI key: HMBFXHIQISYDKM-RXVVDRJESA-N
SMILES: C[C@H](N1CCN(C[C@@H]1C)C1(C)CCN(CC1)C(=O)c1c(C)ncnc1C)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
体系名 (3件):
  • 4-[(3S)-4-[(S)-4-(トリフルオロメチル)-α-メチルベンジル]-3-メチル-ピペラジノ]-4-メチルピペリジノ4,6-ジメチル-5-ピリミジニルケトン
  • 4,6-ジメチル-5-{4-メチル-4-[(3S)-3-メチル-4-[(1S)-1-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]エチル]ピペラジン-1-イル]ピペリジン-1-カルボニル}ピリミジン
  • 4,6-dimethyl-5-{4-methyl-4-[(3S)-3-methyl-4-[(1S)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]piperazin-1-yl]piperidine-1-carbonyl}pyrimidine
その他の名称 (1件):
  • 4-[(3S)-4-[(S)-4-(Trifluoromethyl)-α-methylbenzyl]-3-methyl-piperazino]-4-methylpiperidino 4,6-dimethyl-5-pyrimidinyl ketone
シソーラスmap:

前のページに戻る