物質
J-GLOBAL ID:200907007935802592   日化辞番号:J657.441F

(6α)-3-メチル-7β-[(3-クロロイソオキサゾール-5-イル)アセチルアミノ]-8-オキソ-4-オキサ-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸

(6α)-3-Methyl-7β-[(3-chloroisoxazol-5-yl)acetylamino]-8-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C13H12ClN3O6
分子式フリガナ: C13-H12-CL-N3-O6
分子量: 341.700
InChI: InChI=1S/C13H12ClN3O6/c1-5-11(13(20)21)17-7(4-22-5)10(12(17)19)15-9(18)3-6-2-8(14)16-23-6/h2,7,10H,3-4H2,1H3,(H,15,18)(H,20,21)/t7-,10+/m0/s1
InChI key: FJFBSEZPPWYCFU-OIBJUYFYSA-N
SMILES: CC1=C(N2[C@@H](CO1)[C@@H](NC(=O)Cc1cc(Cl)no1)C2=O)C(=O)O
体系名 (3件):
  • (6α)-3-メチル-7β-[(3-クロロイソオキサゾール-5-イル)アセチルアミノ]-8-オキソ-4-オキサ-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸
  • (6R,7R)-7-[2-(3-クロロ-1,2-オキサゾール-5-イル)アセトアミド]-3-メチル-8-オキソ-4-オキサ-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸
  • (6R,7R)-7-[2-(3-chloro-1,2-oxazol-5-yl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
その他の名称 (1件):
  • (6α)-3-Methyl-7β-[(3-chloroisoxazol-5-yl)acetylamino]-8-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
シソーラスmap:

前のページに戻る