物質
J-GLOBAL ID:200907010117490721   日化辞番号:J1.232.936I

N2,N6-ビス[(3β,4β,5α-トリヒドロキシ-1-シクロヘキセニル)カルボニル]-L-Lys-S-(tert-ブチルチオ)-L-Cys-Gly-OH

N2,N6-Bis[(3β,4β,5α-trihydroxy-1-cyclohexenyl)carbonyl]-L-Lys-S-(tert-butylthio)-L-Cys-Gly-OH
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C29H46N4O12S2
分子式フリガナ: C29-H46-N4-O12-S2
分子量: 706.820
InChI: InChI=1S/C29H46N4O12S2/c1-29(2,3)47-46-13-17(27(44)31-12-22(38)39)33-28(45)16(32-26(43)15-10-20(36)24(41)21(37)11-15)6-4-5-7-30-25(42)14-8-18(34)23(40)19(35)9-14/h8,10,16-21,23-24,34-37,40-41H,4-7,9,11-13H2,1-3H3,(H,30,42)(H,31,44)(H,32,43)(H,33,45)(H,38,39)/t16-,17-,18+,19+,20+,21+,23+,24+/m0/s1
InChI key: LZGDYMGKRNPIRX-VZVHWNOXSA-N
SMILES: CC(C)(C)SSC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C1=C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)NC(=O)C1=C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)C(=O)NCC(=O)O
体系名 (3件):
  • N2,N6-ビス[(3β,4β,5α-トリヒドロキシ-1-シクロヘキセニル)カルボニル]-L-Lys-S-(tert-ブチルチオ)-L-Cys-Gly-OH
  • 2-[(2R)-2-[(2S)-2,6-ビス({[(3R,4S,5R)-3,4,5-トリヒドロキシシクロヘキサ-1-エン-1-イル]ホルムアミド})ヘキサンアミド]-3-(tert-ブチルジスルファニル)プロパンアミド]酢酸
  • 2-[(2R)-2-[(2S)-2,6-bis({[(3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-en-1-yl]formamido})hexanamido]-3-(tert-butyldisulfanyl)propanamido]acetic acid
その他の名称 (1件):
  • N2,N6-Bis[(3β,4β,5α-trihydroxy-1-cyclohexenyl)carbonyl]-L-Lys-S-(tert-butylthio)-L-Cys-Gly-OH
シソーラスmap:

前のページに戻る