物質
J-GLOBAL ID:200907016872601493   日化辞番号:J2.717.401I

7α-アセトキシ-12α-[4-(ジメチルアミノ)ベンゾイルオキシ]-3α-[(2-イミダゾリン-2-イル)アミノ]-5β-コラン-24-酸メチル・塩酸塩

7α-Acetoxy-12α-[4-(dimethylamino)benzoyloxy]-3α-[(2-imidazoline-2-yl)amino]-5β-cholane-24-oic acid methyl・hydrochloride
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
混合物等
分子式: ClH・C39H58N4O6
分子式フリガナ: CL-H^C39-H58-N4-O6
分子量: 715.375
体系名 (1件):
  • 7α-アセトキシ-12α-[4-(ジメチルアミノ)ベンゾイルオキシ]-3α-[(2-イミダゾリン-2-イル)アミノ]-5β-コラン-24-酸メチル・塩酸塩
その他の名称 (1件):
  • 7α-Acetoxy-12α-[4-(dimethylamino)benzoyloxy]-3α-[(2-imidazoline-2-yl)amino]-5β-cholane-24-oic acid methyl・hydrochloride
成分日化辞番号 (2件):
シソーラスmap:

前のページに戻る