物質
J-GLOBAL ID:200907017982509122   日化辞番号:J594.540B

6-(3β-ヒドロキシ-2β,3-ジメチルシクロペンタン-1α-イル)-2-メチル-2,6-ヘプタジエン-1-オール

6-(3β-Hydroxy-2β,3-dimethylcyclopentan-1α-yl)-2-methyl-2,6-heptadien-1-ol
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C15H26O2
分子式フリガナ: C15-H26-O2
分子量: 238.371
InChI: InChI=1S/C15H26O2/c1-11(10-16)6-5-7-12(2)14-8-9-15(4,17)13(14)3/h6,13-14,16-17H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/t13-,14-,15+/m1/s1
InChI key: HGGIETPLSCSCRB-KFWWJZLASA-N
SMILES: C[C@@H]1[C@H](CC[C@]1(C)O)C(=C)CCC=C(C)CO
体系名 (3件):
  • 6-(3β-ヒドロキシ-2β,3-ジメチルシクロペンタン-1α-イル)-2-メチル-2,6-ヘプタジエン-1-オール
  • (1S,2R,3S)-3-(7-ヒドロキシ-6-メチルヘプタ-1,5-ジエン-2-イル)-1,2-ジメチルシクロペンタン-1-オール
  • (1S,2R,3S)-3-(7-hydroxy-6-methylhepta-1,5-dien-2-yl)-1,2-dimethylcyclopentan-1-ol
その他の名称 (1件):
  • 6-(3β-Hydroxy-2β,3-dimethylcyclopentan-1α-yl)-2-methyl-2,6-heptadien-1-ol
シソーラスmap:

前のページに戻る