物質
J-GLOBAL ID:200907025809510797   日化辞番号:J1.268.217D

1,2α-(カルボニルビスオキシ)-5α-ヒドロキシ-9α,10β-(イソプロピリデンビスオキシ)タキサ-4(20),11-ジエン-13-オン

1,2α-(Carbonylbisoxy)-5α-hydroxy-9α,10β-(isopropylidenebisoxy)taxa-4(20),11-dien-13-one
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C24H32O7
分子式フリガナ: C24-H32-O7
分子量: 432.513
InChI: InChI=1S/C24H32O7/c1-11-13(25)8-9-23(7)16(11)18-24(31-20(27)28-18)10-14(26)12(2)15(21(24,3)4)17-19(23)30-22(5,6)29-17/h13,16-19,25H,1,8-10H2,2-7H3/t13-,16-,17+,18-,19-,23+,24+/m0/s1
InChI key: SARAGNPGQFRZJK-DFAHWKLGSA-N
SMILES: CC1=C2[C@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@]3(C)CC[C@H](O)C(=C)[C@H]3[C@@H]3OC(=O)O[C@@]3(CC1=O)C2(C)C
体系名 (3件):
  • 1,2α-(カルボニルビスオキシ)-5α-ヒドロキシ-9α,10β-(イソプロピリデンビスオキシ)タキサ-4(20),11-ジエン-13-オン
  • (1S,5S,6R,8S,11R,12R,16R)-8-ヒドロキシ-11,14,14,18,21,21-ヘキサメチル-7-メチリデン-2,4,13,15-テトラオキサペンタシクロ[15.3.1.01,5.06,11.012,16]ヘンイコサ-17-エン-3,19-ジオン
  • (1S,5S,6R,8S,11R,12R,16R)-8-hydroxy-11,14,14,18,21,21-hexamethyl-7-methylidene-2,4,13,15-tetraoxapentacyclo[15.3.1.01,5.06,11.012,16]henicos-17-ene-3,19-dione
その他の名称 (1件):
  • 1,2α-(Carbonylbisoxy)-5α-hydroxy-9α,10β-(isopropylidenebisoxy)taxa-4(20),11-dien-13-one
シソーラスmap:

前のページに戻る