物質
J-GLOBAL ID:200907027556449878   日化辞番号:J2.530.320B

6,6′′-(1α-シアノウンデシリデン)-6′,6′′′-(1α-シアノウンデシリデン)ビス(2,2′-ビピリジン)

6,6′′-(1α-Cyanoundecylidene)-6′,6′′′-(1α-cyanoundecylidene)bis(2,2′-bipyridine)
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C44H54N6
分子式フリガナ: C44-H54-N6
分子量: 666.958
InChI: InChI=1S/C44H54N6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-31-43(33-45)39-27-19-23-35(47-39)37-25-21-29-41(49-37)44(34-46,32-18-16-14-12-10-8-6-4-2)42-30-22-26-38(50-42)36-24-20-28-40(43)48-36/h19-30H,3-18,31-32H2,1-2H3/t43-,44-
InChI key: OLUQSBZKGHPZEH-OORCAYSHSA-N
SMILES: CCCCCCCCCC[C@@]1(C#N)c2cccc(n2)c2cccc(n2)[C@@](CCCCCCCCCC)(C#N)c2cccc(n2)c2cccc1n2
体系名 (3件):
  • 6,6′′-(1α-シアノウンデシリデン)-6′,6′′′-(1α-シアノウンデシリデン)ビス(2,2′-ビピリジン)
  • (7r,18r)-7,18-ビス(デシル)-23,24,25,26-テトラアザペンタシクロ[17.3.1.12,6.18,12.113,17]ヘキサコサ-1(23),2,4,6(26),8,10,12(25),13,15,17(24),19,21-ドデカエン-7,18-ジカルボニトリル
  • (7r,18r)-7,18-bis(decyl)-23,24,25,26-tetraazapentacyclo[17.3.1.12,6.18,12.113,17]hexacosa-1(23),2,4,6(26),8,10,12(25),13,15,17(24),19,21-dodecaene-7,18-dicarbonitrile
その他の名称 (1件):
  • 6,6′′-(1α-Cyanoundecylidene)-6′,6′′′-(1α-cyanoundecylidene)bis(2,2′-bipyridine)
シソーラスmap:

前のページに戻る