物質
J-GLOBAL ID:200907032531481703   日化辞番号:J1.020.426G

6-[[2-O,4-O-ビス(α-D-ガラクトピラノシル)-3-O-(4-メトキシベンジル)-6-O-(tert-ブチルジフェニルシリル)-β-D-ガラクトピラノシル]オキシ]ヘキサン酸メチル

6-[[2-O,4-O-Bis(α-D-galactopyranosyl)-3-O-(4-methoxybenzyl)-6-O-(tert-butyldiphenylsilyl)-β-D-galactopyranosyl]oxy]hexanoic acid methyl ester
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C49H70O19Si
分子式フリガナ: C49-H70-O19-SI
分子量: 991.165
InChI: InChI=1S/C49H70O19Si/c1-49(2,3)69(31-15-9-6-10-16-31,32-17-11-7-12-18-32)63-28-35-43(67-46-41(57)39(55)37(53)33(25-50)64-46)44(62-27-29-20-22-30(59-4)23-21-29)45(48(66-35)61-24-14-8-13-19-36(52)60-5)68-47-42(58)40(56)38(54)34(26-51)65-47/h6-7,9-12,15-18,20-23,33-35,37-48,50-51,53-58H,8,13-14,19,24-28H2,1-5H3/t33-,34-,35-,37+,38+,39+,40+,41-,42-,43+,44+,45-,46-,47-,48-/m1/s1
InChI key: FCCKQKAYDNQBOR-MAQUJGNUSA-N
SMILES: COC(=O)CCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO[Si](c2ccccc2)(c2ccccc2)C(C)(C)C)[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](OCc2ccc(OC)cc2)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
体系名 (3件):
  • 6-[[2-O,4-O-ビス(α-D-ガラクトピラノシル)-3-O-(4-メトキシベンジル)-6-O-(tert-ブチルジフェニルシリル)-β-D-ガラクトピラノシル]オキシ]ヘキサン酸メチル
  • メチル 6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-{[(tert-ブチルジフェニルシリル)オキシ]メチル}-4-[(4-メトキシフェニル)メトキシ]-3,5-ビス({[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-トリヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)オキサン-2-イル]オキシ})オキサン-2-イル]オキシ}ヘキサノアート
  • methyl 6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-{[(tert-butyldiphenylsilyl)oxy]methyl}-4-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-3,5-bis({[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy})oxan-2-yl]oxy}hexanoate
その他の名称 (1件):
  • 6-[[2-O,4-O-Bis(α-D-galactopyranosyl)-3-O-(4-methoxybenzyl)-6-O-(tert-butyldiphenylsilyl)-β-D-galactopyranosyl]oxy]hexanoic acid methyl ester
シソーラスmap:

前のページに戻る