物質
J-GLOBAL ID:200907048548980057   日化辞番号:J743.420K

1-O,4-O-ジオクタノイル-β-D-フルクトピラノシルα-D-グルコピラノシド

1-O,4-O-Dioctanoyl-β-D-fructopyranosyl α-D-glucopyranoside
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C28H50O13
分子式フリガナ: C28-H50-O13
分子量: 594.695
InChI: InChI=1S/C28H50O13/c1-3-5-7-9-11-13-20(31)37-17-28(41-27-24(35)23(34)22(33)19(15-29)39-27)26(36)25(18(30)16-38-28)40-21(32)14-12-10-8-6-4-2/h18-19,22-27,29-30,33-36H,3-17H2,1-2H3/t18-,19-,22-,23+,24-,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChI key: WBHLRWRDOCABOU-MXYWGINSSA-N
SMILES: CCCCCCCC(=O)OC[C@@]1(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)OC[C@@H](O)[C@@H](OC(=O)CCCCCCC)[C@@H]1O
体系名 (3件):
  • 1-O,4-O-ジオクタノイル-β-D-フルクトピラノシルα-D-グルコピラノシド
  • [(2S,3S,4R,5R)-3,5-ジヒドロキシ-4-(オクタノイルオキシ)-2-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-トリヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)オキサン-2-イル]オキシ}オキサン-2-イル]メチル オクタノアート
  • [(2S,3S,4R,5R)-3,5-dihydroxy-4-(octanoyloxy)-2-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]methyl octanoate
その他の名称 (1件):
  • 1-O,4-O-Dioctanoyl-β-D-fructopyranosyl α-D-glucopyranoside
シソーラスmap:

前のページに戻る