物質
J-GLOBAL ID:200907048760908285   日化辞番号:J480.335C

(5R,6R)-4-アミノ-9α-ヒドロキシ-6β-[[(tert-ブチルジメチルシリル)オキシ]メチル]-8β-[(1,2,3,4-テトラヒドロ-4-ヒドロキシ-5-メチル-2-オキソピリミジン)-1-イル]-1,7-ジオキサ-2-チアスピロ[4.4]ノナ-3-エン2,2-ジオキシド

(5R,6R)-4-Amino-9α-hydroxy-6β-[[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl]-8β-[(1,2,3,4-tetrahydro-4-hydroxy-5-methyl-2-oxopyrimidin)-1-yl]-1,7-dioxa-2-thiaspiro[4.4]non-3-ene 2,2-dioxide
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C18H31N3O6[O-]2[S+2]Si
分子式フリガナ: C18-H31-N3-O8-S-SI
分子量: 477.600
InChI: InChI=1S/C18H31N3O8SSi/c1-10-7-21(16(24)20-14(10)23)15-13(22)18(11(19)9-30(25,26)29-18)12(28-15)8-27-31(5,6)17(2,3)4/h7,9,12-15,22-23H,8,19H2,1-6H3,(H,20,24)/t12-,13+,14?,15-,18+/m1/s1
InChI key: MWLZGQUQHMETSE-YHGCNDIMSA-N
SMILES: CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@]3(O[S+2]([O-])([O-])C=C3N)[C@H]2O)C(=O)NC1O
体系名 (3件):
  • (5R,6R)-4-アミノ-9α-ヒドロキシ-6β-[[(tert-ブチルジメチルシリル)オキシ]メチル]-8β-[(1,2,3,4-テトラヒドロ-4-ヒドロキシ-5-メチル-2-オキソピリミジン)-1-イル]-1,7-ジオキサ-2-チアスピロ[4.4]ノナ-3-エン2,2-ジオキシド
  • (5R,6R,8R,9R)-4-アミノ-6-{[(tert-ブチルジメチルシリル)オキシ]メチル}-9-ヒドロキシ-8-(4-ヒドロキシ-5-メチル-2-オキソ-1,2,3,4-テトラヒドロピリミジン-1-イル)-1,7-ジオキサ-2-チアスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2,2-ジイウム-2,2-ビス(オラート)
  • (5R,6R,8R,9R)-4-amino-6-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}-9-hydroxy-8-(4-hydroxy-5-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-1,7-dioxa-2-thiaspiro[4.4]non-3-ene-2,2-diium-2,2-bis(olate)
その他の名称 (1件):
  • (5R,6R)-4-Amino-9α-hydroxy-6β-[[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl]-8β-[(1,2,3,4-tetrahydro-4-hydroxy-5-methyl-2-oxopyrimidin)-1-yl]-1,7-dioxa-2-thiaspiro[4.4]non-3-ene 2,2-dioxide
シソーラスmap:

前のページに戻る