物質
J-GLOBAL ID:200907050320133472   日化辞番号:J605.830B

(R)-4-[(6S)-3β,9α-ジメチル-8β-[(3S)-3-メチル-4-ペンテニル]-1,7-ジオキサスピロ[5.5]ウンデカン-2β-イル]ペンタナール

(R)-4-[(6S)-3β,9α-Dimethyl-8β-[(3S)-3-methyl-4-pentenyl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2β-yl]pentanal
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C22H38O3
分子式フリガナ: C22-H38-O3
分子量: 350.543
InChI: InChI=1S/C22H38O3/c1-6-16(2)9-10-20-17(3)11-13-22(24-20)14-12-19(5)21(25-22)18(4)8-7-15-23/h6,15-21H,1,7-14H2,2-5H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI key: GAXQXSGRCXJWDE-PQWGXEMDSA-N
SMILES: C[C@@H](CC[C@@H]1O[C@]2(CC[C@H]1C)CC[C@H](C)[C@@H](O2)[C@H](C)CCC=O)C=C
体系名 (3件):
  • (R)-4-[(6S)-3β,9α-ジメチル-8β-[(3S)-3-メチル-4-ペンテニル]-1,7-ジオキサスピロ[5.5]ウンデカン-2β-イル]ペンタナール
  • (4R)-4-[(2S,3S,6S,8S,9R)-3,9-ジメチル-8-[(3S)-3-メチルペンタ-4-エン-1-イル]-1,7-ジオキサスピロ[5.5]ウンデカン-2-イル]ペンタナール
  • (4R)-4-[(2S,3S,6S,8S,9R)-3,9-dimethyl-8-[(3S)-3-methylpent-4-en-1-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]pentanal
その他の名称 (1件):
  • (R)-4-[(6S)-3β,9α-Dimethyl-8β-[(3S)-3-methyl-4-pentenyl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2β-yl]pentanal
シソーラスmap:

前のページに戻る