物質
J-GLOBAL ID:200907050321389225   日化辞番号:J253.713C

9α-フルオロ-11β-ヒドロキシ-16β-メチル-5′-ブチル-4′-エチルチオ-スピロ[1,4-アンドロスタジエン-17,2′(3′H)-フラン]-3,3′-ジオン

9α-Fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-5′-butyl-4′-ethylthio-spiro[1,4-androstadiene-17,2′(3′H)-furan]-3,3′-dione
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C29H39FO4S
分子式フリガナ: C29-H39-F-O4-S
分子量: 502.690
InChI: InChI=1S/C29H39FO4S/c1-6-8-9-22-24(35-7-2)25(33)29(34-22)17(3)14-21-20-11-10-18-15-19(31)12-13-26(18,4)28(20,30)23(32)16-27(21,29)5/h12-13,15,17,20-21,23,32H,6-11,14,16H2,1-5H3/t17-,20-,21-,23-,26-,27-,28-,29?/m0/s1
InChI key: XFVPGBLFCDNNAM-FTQCEHQSSA-N
SMILES: CCCCC1=C(SCC)C(=O)C2(O1)[C@@H](C)C[C@H]1[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]21C
体系名 (3件):
  • 9α-フルオロ-11β-ヒドロキシ-16β-メチル-5′-ブチル-4′-エチルチオ-スピロ[1,4-アンドロスタジエン-17,2′(3′H)-フラン]-3,3′-ジオン
  • (2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-5'-ブチル-4'-(エチルスルファニル)-9b-フルオロ-10-ヒドロキシ-2,9a,11a-トリメチル-2,3,3a,3b,4,5,7,9a,9b,10,11,11a-ドデカヒドロ-3'H-スピロ[シクロペンタ[a]フェナントレン-1,2'-フラン]-3',7-ジオン
  • (2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-5'-butyl-4'-(ethylsulfanyl)-9b-fluoro-10-hydroxy-2,9a,11a-trimethyl-2,3,3a,3b,4,5,7,9a,9b,10,11,11a-dodecahydro-3'H-spiro[cyclopenta[a]phenanthrene-1,2'-furan]-3',7-dione
その他の名称 (1件):
  • 9α-Fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-5′-butyl-4′-ethylthio-spiro[1,4-androstadiene-17,2′(3′H)-furan]-3,3′-dione
シソーラスmap:

前のページに戻る