物質
J-GLOBAL ID:200907050503055470   日化辞番号:J1.212.871A

N-[9-[(3R)-1-ベンズヒドリル-4β-メトキシ-5α-[(2-シアノエトキシ)(ジイソプロピルアミノ)ホスフィノオキシ]-6β-(4,4′-ジメトキシトリチルオキシメチル)ピペリジン-3β-イル]-9H-プリン-6-イル]ベンズアミド

N-[9-[(3R)-1-Benzhydryl-4β-methoxy-5α-[(2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphinooxy]-6β-(4,4′-dimethoxytrityloxymethyl)piperidine-3β-yl]-9H-purine-6-yl]benzamide
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C62H67N8O7P
分子式フリガナ: C62-H67-N8-O7-P
分子量: 1067.241
InChI: InChI=1S/C62H67N8O7P/c1-43(2)70(44(3)4)78(76-38-20-37-63)77-58-54(40-75-62(48-27-18-11-19-28-48,49-29-33-51(72-5)34-30-49)50-31-35-52(73-6)36-32-50)68(56(45-21-12-8-13-22-45)46-23-14-9-15-24-46)39-53(57(58)74-7)69-42-66-55-59(64-41-65-60(55)69)67-61(71)47-25-16-10-17-26-47/h8-19,21-36,41-44,53-54,56-58H,20,38-40H2,1-7H3,(H,64,65,67,71)/t53-,54-,57-,58-,78?/m1/s1
InChI key: IYQWTSAELNSAOY-AHWLONABSA-N
SMILES: CO[C@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c2ccc(OC)cc2)c2ccc(OC)cc2)N(C[C@H]1n1cnc2c(NC(=O)c3ccccc3)ncnc12)C(c1ccccc1)c1ccccc1
体系名 (3件):
  • N-[9-[(3R)-1-ベンズヒドリル-4β-メトキシ-5α-[(2-シアノエトキシ)(ジイソプロピルアミノ)ホスフィノオキシ]-6β-(4,4′-ジメトキシトリチルオキシメチル)ピペリジン-3β-イル]-9H-プリン-6-イル]ベンズアミド
  • N-{9-[(3R,4R,5R,6R)-6-{[ビス(4-メトキシフェニル)(フェニル)メトキシ]メチル}-5-({[ビス(プロパン-2-イル)アミノ](2-シアノエトキシ)ホスファニル}オキシ)-1-(ジフェニルメチル)-4-メトキシピペリジン-3-イル]-9H-プリン-6-イル}ベンズアミド
  • N-{9-[(3R,4R,5R,6R)-6-{[bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]methyl}-5-({[bis(propan-2-yl)amino](2-cyanoethoxy)phosphanyl}oxy)-1-(diphenylmethyl)-4-methoxypiperidin-3-yl]-9H-purin-6-yl}benzamide
その他の名称 (1件):
  • N-[9-[(3R)-1-Benzhydryl-4β-methoxy-5α-[(2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphinooxy]-6β-(4,4′-dimethoxytrityloxymethyl)piperidine-3β-yl]-9H-purine-6-yl]benzamide
シソーラスmap:

前のページに戻る