物質
J-GLOBAL ID:200907050782782026   日化辞番号:J558.622D

(1α,7E,10α)-9β-(4-メトキシフェニルオキシ)-11α-(ベンジルオキシ)-15,15-ジメチル-4α,7-メタノビシクロ[8.4.0]テトラデカ-7-エン-2-オン

(1α,7E,10α)-9β-(4-Methoxyphenyloxy)-11α-(benzyloxy)-15,15-dimethyl-4α,7-methanobicyclo[8.4.0]tetradeca-7-ene-2-one
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C31H38O4
分子式フリガナ: C31-H38-O4
分子量: 474.641
InChI: InChI=1S/C31H38O4/c1-31(2)22-12-13-23(31)19-29(35-25-16-14-24(33-3)15-17-25)30-26(27(32)18-22)10-7-11-28(30)34-20-21-8-5-4-6-9-21/h4-6,8-9,14-17,19,22,26,28-30H,7,10-13,18,20H2,1-3H3/b23-19-/t22-,26+,28-,29-,30-/m1/s1
InChI key: WPZOSZSYEOWSBQ-YRANWKQYSA-N
SMILES: COc1ccc(O[C@@H]2/C=C\3/CC[C@H](CC(=O)[C@@H]4CCC[C@@H](OCc5ccccc5)[C@H]24)C3(C)C)cc1
体系名 (4件):
  • (1R,4aR,7R,10E,12R,12aR)-1-ベンジルオキシ-2,3,4,4a,6,7,8,9,12,12a-デカヒドロ-12-(4-メトキシフェノキシ)-13,13-ジメチル-7,10-メタノベンゾシクロデセン-5(1H)-オン
  • (1α,7E,10α)-9β-(4-メトキシフェニルオキシ)-11α-(ベンジルオキシ)-15,15-ジメチル-4α,7-メタノビシクロ[8.4.0]テトラデカ-7-エン-2-オン
  • (1R,4R,8R,9R,10R)-8-(ベンジルオキシ)-10-(4-メトキシフェノキシ)-15,15-ジメチルトリシクロ[10.2.1.04,9]ペンタデカ-11-エン-3-オン
  • (1R,4R,8R,9R,10R)-8-(benzyloxy)-10-(4-methoxyphenoxy)-15,15-dimethyltricyclo[10.2.1.04,9]pentadec-11-en-3-one
その他の名称 (2件):
  • (1R,4aR,7R,10E,12R,12aR)-1-Benzyloxy-2,3,4,4a,6,7,8,9,12,12a-decahydro-12-(4-methoxyphenoxy)-13,13-dimethyl-7,10-methanobenzocyclodecen-5(1H)-one
  • (1α,7E,10α)-9β-(4-Methoxyphenyloxy)-11α-(benzyloxy)-15,15-dimethyl-4α,7-methanobicyclo[8.4.0]tetradeca-7-ene-2-one
シソーラスmap:

前のページに戻る