物質
J-GLOBAL ID:200907050975442818   日化辞番号:J676.972A

1α-メチル-1β-フェニル-1aα-ブロモ-1a,7aα-ジヒドロ-1H-シクロプロパ[b]ナフタレン-2,7-ジオン

1α-Methyl-1β-phenyl-1aα-bromo-1a,7aα-dihydro-1H-cyclopropa[b]naphthalene-2,7-dione
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C18H13BrO2
分子式フリガナ: C18-H13-BR-O2
分子量: 341.204
InChI: InChI=1S/C18H13BrO2/c1-17(11-7-3-2-4-8-11)15-14(20)12-9-5-6-10-13(12)16(21)18(15,17)19/h2-10,15H,1H3/t15-,17+,18-/m0/s1
InChI key: WRJWQPHGQVDHNN-JQHSSLGASA-N
SMILES: C[C@]1([C@@H]2C(=O)c3ccccc3C(=O)[C@]12Br)c1ccccc1
体系名 (3件):
  • 1α-メチル-1β-フェニル-1aα-ブロモ-1a,7aα-ジヒドロ-1H-シクロプロパ[b]ナフタレン-2,7-ジオン
  • (1S,1aR,7aR)-1a-ブロモ-1-メチル-1-フェニル-1H,1aH,2H,7H,7aH-シクロプロパ[b]ナフタレン-2,7-ジオン
  • (1S,1aR,7aR)-1a-bromo-1-methyl-1-phenyl-1H,1aH,2H,7H,7aH-cyclopropa[b]naphthalene-2,7-dione
その他の名称 (1件):
  • 1α-Methyl-1β-phenyl-1aα-bromo-1a,7aα-dihydro-1H-cyclopropa[b]naphthalene-2,7-dione
シソーラスmap:

前のページに戻る