物質
J-GLOBAL ID:200907073232889648   日化辞番号:J580.315B

2β,7-ジアミノ-1α-ヒドロキシ-9-[(カルバモイルオキシ)メチル]-2,3-ジヒドロ-6-メチル-1H-ピロロ[1,2-a]インドール-5,8-ジオン

2β,7-Diamino-1α-hydroxy-9-[(carbamoyloxy)methyl]-2,3-dihydro-6-methyl-1H-pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C14H16N4O5
分子式フリガナ: C14-H16-N4-O5
分子量: 320.305
InChI: InChI=1S/C14H16N4O5/c1-4-8(16)13(21)7-5(3-23-14(17)22)9-12(20)6(15)2-18(9)10(7)11(4)19/h6,12,20H,2-3,15-16H2,1H3,(H2,17,22)/t6-,12+/m0/s1
InChI key: XNHZZRIKMUCTHU-PWCHPLFNSA-N
SMILES: CC1=C(N)C(=O)c2c(COC(=O)N)c3[C@H](O)[C@@H](N)Cn3c2C1=O
体系名 (3件):
  • 2β,7-ジアミノ-1α-ヒドロキシ-9-[(カルバモイルオキシ)メチル]-2,3-ジヒドロ-6-メチル-1H-ピロロ[1,2-a]インドール-5,8-ジオン
  • [(1R,2S)-2,7-ジアミノ-1-ヒドロキシ-6-メチル-5,8-ジオキソ-1H,2H,3H,5H,8H-シクロヘキサ[b]ピロリジン-9-イル]メチル カルバマート
  • [(1R,2S)-2,7-diamino-1-hydroxy-6-methyl-5,8-dioxo-1H,2H,3H,5H,8H-cyclohexa[b]pyrrolizin-9-yl]methyl carbamate
その他の名称 (1件):
  • 2β,7-Diamino-1α-hydroxy-9-[(carbamoyloxy)methyl]-2,3-dihydro-6-methyl-1H-pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione
シソーラスmap:

前のページに戻る