物質
J-GLOBAL ID:201007003659786931   日化辞番号:J2.800.630F

3α-アセトキシ-6α-(p-シアノベンゾイルオキシ)-12α-ヒドロキシ-1,2,3,4,4a,5,6,6a,12a,12b-デカヒドロ-4β-(ベンゾイルオキシメチル)-4,6aα,12bα-トリメチル-9-(3-ピリジル)-11H,12H-ナフト[2,1-b]ピラノ[3,4-e]ピラン-11-オン

3α-Acetoxy-6α-(p-cyanobenzoyloxy)-12α-hydroxy-1,2,3,4,4a,5,6,6a,12a,12b-decahydro-4β-(benzoyloxymethyl)-4,6aα,12bα-trimethyl-9-(3-pyridyl)-11H,12H-naphtho[2,1-b]pyrano[3,4-e]pyran-11-one
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C42H40N2O10
分子式フリガナ: C42-H40-N2-O10
分子量: 732.786
InChI: InChI=1S/C42H40N2O10/c1-24(45)51-32-16-17-40(2)31(41(32,3)23-50-37(47)26-9-6-5-7-10-26)20-33(53-38(48)27-14-12-25(21-43)13-15-27)42(4)36(40)35(46)34-30(54-42)19-29(52-39(34)49)28-11-8-18-44-22-28/h5-15,18-19,22,31-33,35-36,46H,16-17,20,23H2,1-4H3/t31?,32-,33-,35-,36?,40-,41-,42+/m0/s1
InChI key: ZEECICMMDUHSOU-ZOJXPLRSSA-N
SMILES: CC(=O)O[C@H]1CC[C@@]2(C)C(C[C@H](OC(=O)c3ccc(cc3)C#N)[C@@]3(C)Oc4cc(oc(=O)c4[C@H](O)C23)c2cccnc2)[C@]1(C)COC(=O)c1ccccc1
体系名 (3件):
  • 3α-アセトキシ-6α-(p-シアノベンゾイルオキシ)-12α-ヒドロキシ-1,2,3,4,4a,5,6,6a,12a,12b-デカヒドロ-4β-(ベンゾイルオキシメチル)-4,6aα,12bα-トリメチル-9-(3-ピリジル)-11H,12H-ナフト[2,1-b]ピラノ[3,4-e]ピラン-11-オン
  • (5aS,6S,8R,9S,11aS,12R)-9-(アセチルオキシ)-8-[(ベンゾイルオキシ)メチル]-12-ヒドロキシ-5a,8,11a-トリメチル-1-オキソ-3-(ピリジン-3-イル)-1,5a,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12-ドデカヒドロ-2,5-ジオキサテトラフェン-6-イル 4-シアノベンゾアート
  • (5aS,6S,8R,9S,11aS,12R)-9-(acetyloxy)-8-[(benzoyloxy)methyl]-12-hydroxy-5a,8,11a-trimethyl-1-oxo-3-(pyridin-3-yl)-1,5a,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12-dodecahydro-2,5-dioxatetraphen-6-yl 4-cyanobenzoate
その他の名称 (1件):
  • 3α-Acetoxy-6α-(p-cyanobenzoyloxy)-12α-hydroxy-1,2,3,4,4a,5,6,6a,12a,12b-decahydro-4β-(benzoyloxymethyl)-4,6aα,12bα-trimethyl-9-(3-pyridyl)-11H,12H-naphtho[2,1-b]pyrano[3,4-e]pyran-11-one
シソーラスmap:

前のページに戻る