Rchr
J-GLOBAL ID:200901098367900774   Update date: Jul. 12, 2020

Fujita Ryuichi

フジタ リュウイチ | Fujita Ryuichi
Research field  (1): Theoretical studies related to particle-, nuclear-, cosmic ray and astro-physics
Research theme for competitive and other funds  (1):
 • Theory of Gravitational Radiation
Papers (31):
 • Soichiro Isoyama, Ryuichi Fujita, Hiroyuki Nakano, Norichika Sago, Takahiro Tanaka. "Flux-balance formulae" for extreme mass-ratio inspirals. Prog. Theor. Exp. Phys. (2019) 013E01. 2018
 • Kawamura, Seiji, Nakamura, Takashi, Ando, Masaki, Seto, Naoki, Akutsu, Tomotada, Funaki, Ikkoh, Ioka, Kunihito, K, a, Nobuyuki, Kawano, Isao, Musha, Mitsuru, Nakazawa, Kazuhiro, Sato, Shuichi, Takashima, Takeshi, Tanaka, Takahiro, Tsubono, Kimio, Yokoyama, Jun'ichi, Agatsuma, Kazuhiro, Aoyanagi, Koh-suke, Arai, Koji, Araya, Akito, Aritomi, Naoki, Asada, Hideki, Aso, Yoichi, Chen, Dan, Chiba, Takeshi, Ebisuzaki, Toshikazu, Eguchi, Satoshi, Ejiri, Yumiko, Enoki, Motohiro, Eriguchi, Yoshiharu, Fujimoto, Masa-Katsu, Fujita, Ryuichi, Fukushima, Mitsuhiro, Futamase, Toshifumi, Gondo, Rina, Harada, Tomohiro, Hashimoto, Tatsuaki, Hayama, Kazuhiro, Hikida, Wataru, Himemoto, Yoshiaki, Hirabayashi, Hisashi, Hiramatsu, Takashi, Hong, Feng-Lei, Horisawa, Hideyuki, Hosokawa, Mizuhiko, Ichiki, Kiyotomo, Ikegami, Takeshi, Inoue, Kaiki T, Ishihara, Hideki, Ishikawa, Takehiko, Ishizaki, Hideharu, Ito, Hiroyuki, Itoh, Yousuke, Izumi, Kiwamu, Kanemura, Shinya, Kawashima, Nobuki, Kawazoe, Fumiko, Kishimoto, Naoko, Kiuchi, Kenta, Kobayashi, Shiho, Kohri, Kazunori, Koizumi, Hiroyuki, Kojima, Yasufumi, Kokeyama, Keiko, Kokuyama, Wataru, Kotake, Kei, Kozai, Yoshihide, Kunimori, Hiroo, Kuninaka, Hitoshi, Kuroda, Kazuaki, Kuroyanagi, Sachiko, Maeda, Kei-ichi, Matsuhara, Hideo, Matsumoto, Nobuyuki, Michimura, Yuta, Miyakawa, Osamu, Miyamoto, Umpei, Miyoki, Shinji, Morimoto, Mutsuko Y, Morisawa, Toshiyuki, Moriwaki, Shigenori, Mukohyama, Shinji, Nagano, Shigeo, Nakamura, Kouji, Nakano, Hiroyuki, Nakao, Kenichi, Nakasuka, Shinichi, Nakayama, Yoshinori, Nishida, Erina, Nishizawa, Atsushi, Niwa, Yoshito, Noumi, Taiga, Obuchi, Yoshiyuki, Ohishi, Naoko, Ohkawa, Masashi, Okada, Kenshi, Okada, Norio, Okutomi, Koki, Oohara, Kenichi, Sago, Norichika, Saijo, Motoyuki, Saito, Ryo, Sakagami, Masaaki, Sakai, Shin-ichiro, Sakata, Shihori, Sasaki, Misao, Sato, Takashi, Shibata, Masaru, Shibata, Kazunori, Shimo-oku, Ayumi, Shinkai, Hisaaki, Shoda, Ayaka, Somiya, Kentaro, Sotani, Hajime, Suemasa, Aru, Sugiyama, Naoshi, Suwa, Yudai, Suzuki, Rieko, Tagoshi, Hideyuki, Takahashi, Fuminobu, Takahashi, Kakeru, Takahashi, Keitaro, Takahashi, Ryutaro, Takahashi, Ryuichi, Takahashi, Hirotaka, Akiteru, Takamori, Takano, Tadashi, Tanaka, Nobuyuki, Taniguchi, Keisuke, Taruya, Atsushi, Tashiro, Hiroyuki, Torii, Yasuo, Toyoshima, Morio, Tsujikawa, Shinji, Ueda, Akitoshi, Ueda, Ken-ichi, Ushiba, Takafumi, Utashima, Masayoshi, Wakabayashi, Yaka, Yagi, Kent, Yamamoto, Kazuhiro, Yamazaki, Toshitaka, Yoo, Chul-Moon, Yoshida, Shijun, Yoshino, Taizoh. Space Gravitational Wave Antenna DECIGO and B-DECIGO. International Journal of Modern Physics D. 2018. 0. ja
 • Ryuichi Fujita, Norichika Sago, Hiroyuki Nakano. Note on accuracy of the post-Newtonian approximation for extreme-mass ratio inspirals: retrograde orbits. CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY. 2018. 35. 2
 • Ryuichi Fujita, Soichiro Isoyama, Alexandre Le Tiec, Hiroyuki Nakano, Norichika Sago, Takahiro Tanaka. Hamiltonian formulation of the conservative self-force dynamics in the Kerr geometry. CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY. 2017. 34. 13
 • Shuichi Sato, Seiji Kawamura, Masaki Ando, Takashi Nakamura, Kimio Tsubono, Akito Araya, Ikkoh Funaki, Kunihito Ioka, Nobuyuki Kanda, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Kazuhiro Nakazawa, Kenji Numata, Shin Ichiro Sakai, Naoki Seto, Takeshi Takashima, Takahiro Tanaka, Kazuhiro Agatsuma, Koh Suke Aoyanagi, Koji Arai, Hideki Asada, Yoichi Aso, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Yumiko Ejiri, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Koji Ishidoshiro, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Kei Ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Mutsuko Y. Morimoto, Tomoko Morioka, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Shigeo Nagano, Isao Naito, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Taiga Noumi, Yoshiyuki Obuchi, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Norio Okada, Kouji Onozato, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki. The status of DECIGO. Journal of Physics: Conference Series. 2017. 840. 1. 012010
more...
MISC (11):
 • Ando Masaki. 24pGJ-6 Space Gavitational-Wave Antenna DECIGO (36) : DECIGO/DPF. Meeting abstracts of the Physical Society of Japan. 2012. 67. 1
 • Kawamura Seiji. 28aGS-1 Space Gravitational Wave Antenna DECIGO (30) : Design, Project. Meeting abstracts of the Physical Society of Japan. 2011. 66. 1
 • Yi Pan, Alessandra Buonanno, Ryuichi Fujita, Etienne Racine, Hideyuki Tagoshi. Post-Newtonian factorized multipolar waveforms for spinning, nonprecessing black-hole binaries. PHYSICAL REVIEW D. 2011. 83. 6
 • Kawamura Seiji. 13pSH-1 Space Gravitational Wave Antenna DECIGO (27) : Design, Project. Meeting abstracts of the Physical Society of Japan. 2010. 65. 2
 • Shuichi Sato, Seiji Kawamura, Masaki Ando, Takashi Nakamura, Kimio Tsubono, Akito Araya, Ikkoh Funaki, Kunihito Ioka, Nobuyuki Kanda, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Kazuhiro Nakazawa, Kenji Numata, Shin Ichiro Sakai, Naoki Seto, Takeshi Takashima, Takahiro Tanaka, Kazuhiro Agatsuma, Koh Suke Aoyanagi, Koji Arai, Hideki Asada, Yoichi Aso, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Yumiko Ejiri, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki TInoue, Koji Ishidoshiro, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Kishimoto Naoko, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Kei Ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Mutsuko YMorimoto, Tomoko Morioka, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Shigeo Nagano, Isao Naito, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Taiga Noumi, Yoshiyuki Obuchi, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Norio Okada, Kouji Onozato, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki. DECIGO: The Japanese space gravitational wave antenna. Journal of Physics: Conference Series. 2009. 154
more...
Education (4):
 • 2003 - 2006 Osaka University Graduate School of Science Department of Earth and Space Science
 • - 2006 Osaka University Graduate School, Division of Natural Science Department of Earth and Space Science
 • 2001 - 2003 Osaka University Graduate School of Science Department of Earth and Space Science
 • 1997 - 2001 Osaka University School of Science Department of Physics
Work history (4):
 • 2020/04 - 現在 Otemon Gakuin University
 • 2017/10 - 2020/03 Kyoto University
 • 2007/04 - 2008/03 Osaka University
 • 2006/04 - 2007/03 Osaka University
Association Membership(s) (1):
THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

Return to Previous Page