Chem
J-GLOBAL ID:200907001016661666   Nikkaji number:J2.760.960K

KDO2-lipid(A)

6-O-[6-O-[(6R)-6-O-[(6R)-6-(ヒドロキシメチル)-1-カルボキシ-2-デオキシ-α-D-lyxo-ヘキソピラノシル]-6-(ヒドロキシメチル)-1-カルボキシ-2-デオキシ-α-D-lyxo-ヘキソピラノシル]-2-[3-(ドデカノイルオキシ)テトラデカノイルアミノ]-3-O-[3-(テトラデカノイルオキシ)テトラデカノイル]-4-O-ホスホノ-2-デオキシ-β-D-グルコピラノシル]-2-(3-ヒドロキシテトラデカノイルアミノ)-3-O-(3-ヒドロキシテトラデカノイル)-2-デオキシα-D-グルコピラノース1-りん酸
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C110H202N2O39P2
Molecular formula furigana: C110-H202-N2-O39-P2
Molecular weight: 2238.749
InChI: InChI=1S/C110H202N2O39P2/c1-7-13-19-25-31-37-38-44-50-56-62-68-92(123)142-82(66-60-54-48-42-35-29-23-17-11-5)72-94(125)146-104-96(112-90(121)71-81(65-59-53-47-41-34-28-22-16-10-4)141-91(122)67-61-55-49-43-36-30-24-18-12-6)105(144-88(102(104)150-152(133,134)135)78-140-109(107(129)130)73-83(117)98(127)101(149-109)86(76-114)147-110(108(131)132)74-84(118)97(126)100(148-110)85(119)75-113)139-77-87-99(128)103(145-93(124)70-80(116)64-58-52-46-40-33-27-21-15-9-3)95(106(143-87)151-153(136,137)138)111-89(120)69-79(115)63-57-51-45-39-32-26-20-14-8-2/h79-88,95-106,113-119,126-128H,7-78H2,1-6H3,(H,111,120)(H,112,121)(H,129,130)(H,131,132)(H2,133,134,135)(H2,136,137,138)/t79?,80?,81?,82?,83-,84-,85-,86-,87-,88-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,109-,110-/m1/s1
InChI key: PSKRTYMOTPVXJF-ZKUMOPDFSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](NC(=O)CC(CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC)[C@H](OC[C@H]2O[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H](NC(=O)CC(O)CCCCCCCCCCC)[C@@H](OC(=O)CC(O)CCCCCCCCCCC)[C@@H]2O)O[C@H](CO[C@@]2(C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O2)[C@@H](CO)O[C@@]2(C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O2)[C@H](O)CO)C(=O)O)C(=O)O)[C@H]1OP(=O)(O)O
Systematic name  (3):
  • 6-O-[6-O-[(6R)-6-O-[(6R)-6-(ヒドロキシメチル)-1-カルボキシ-2-デオキシ-α-D-lyxo-ヘキソピラノシル]-6-(ヒドロキシメチル)-1-カルボキシ-2-デオキシ-α-D-lyxo-ヘキソピラノシル]-2-[3-(ドデカノイルオキシ)テトラデカノイルアミノ]-3-O-[3-(テトラデカノイルオキシ)テトラデカノイル]-4-O-ホスホノ-2-デオキシ-β-D-グルコピラノシル]-2-(3-ヒドロキシテトラデカノイルアミノ)-3-O-(3-ヒドロキシテトラデカノイル)-2-デオキシα-D-グルコピラノース1-りん酸
  • (2R,4R,5R,6S)-6-[(1R)-1-{[(2R,4R,5R,6R)-2-カルボキシ-6-[(1R)-1,2-ジヒドロキシエチル]-4,5-ジヒドロキシオキサン-2-イル]オキシ}-2-ヒドロキシエチル]-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-5-[3-(ドデカノイルオキシ)テトラデカンアミド]-6-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-3-ヒドロキシ-5-(3-ヒドロキシテトラデカンアミド)-4-[(3-ヒドロキシテトラデカノイル)オキシ]-6-(ホスホノオキシ)オキサン-2-イル]メトキシ}-3-(ホスホノオキシ)-4-{[3-(テトラデカノイルオキシ)テトラデカノイル]オキシ}オキサン-2-イル]メトキシ}-4,5-ジヒドロキシオキサン-2-カルボン酸
  • (2R,4R,5R,6S)-6-[(1R)-1-{[(2R,4R,5R,6R)-2-carboxy-6-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxyethyl]-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-5-[3-(dodecanoyloxy)tetradecanamido]-6-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-3-hydroxy-5-(3-hydroxytetradecanamido)-4-[(3-hydroxytetradecanoyl)oxy]-6-(phosphonooxy)oxan-2-yl]methoxy}-3-(phosphonooxy)-4-{[3-(tetradecanoyloxy)tetradecanoyl]oxy}oxan-2-yl]methoxy}-4,5-dihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Other name (3):
  • 6-O-[6-O-[(6R)-6-O-[(6R)-6-(Hydroxymethyl)-1-carboxy-2-deoxy-α-D-lyxo-hexopyranosyl]-6-(hydroxymethyl)-1-carboxy-2-deoxy-α-D-lyxo-hexopyranosyl]-2-[3-(dodecanoyloxy)tetradecanoylamino]-3-O-[3-(tetradecanoyloxy)tetradecanoyl]-4-O-phosphono-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-2-(3-hydroxytetradecanoylamino)-3-O-(3-hydroxytetradecanoyl)-2-deoxyα-D-glucopyranose 1-phosphoric acid
  • Di[3-deoxy-D-manno-octulosonyl]-lipid A
  • KDO2-lipid(A)
KEGG COMPOUND: C06026
Thsaurus map:

Return to Previous Page