Chem
J-GLOBAL ID:200907001181859802   Nikkaji number:J2.724.848I

N-(2-O,3-O:5-O,6-O-Diisopropylidene-β-D-gulofuranosyl)-2-methylpropane-1-imine N-oxide

N-(2-O,3-O:5-O,6-O-ジイソプロピリデン-β-D-グロフラノシル)-2-メチルプロパン-1-イミンN-オキシド
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C16H27[N+]O5[O-]
Molecular formula furigana: C16-H27-N-O6
Molecular weight: 329.393
InChI: InChI=1S/C16H27NO6/c1-9(2)7-17(18)14-13-12(22-16(5,6)23-13)11(20-14)10-8-19-15(3,4)21-10/h7,9-14H,8H2,1-6H3/t10-,11+,12-,13-,14-/m1/s1
InChI key: OUZIJLHQOIFWLP-XVIXHAIJSA-N
SMILES: CC(C)C=[N+]([O-])[C@@H]1O[C@@H]([C@H]2COC(C)(C)O2)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]12
Systematic name  (3):
  • N-(2-O,3-O:5-O,6-O-ジイソプロピリデン-β-D-グロフラノシル)-2-メチルプロパン-1-イミンN-オキシド
  • N-[(3aR,4R,6S,6aR)-6-[(4R)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-イル]-2,2-ジメチル-テトラヒドロ-2H-フロ[3,4-d][1,3]ジオキソール-4-イル]-2-メチルプロパンイミン オキシド
  • N-[(3aR,4R,6S,6aR)-6-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-2-methylpropanimine oxide
Other name (1):
  • N-(2-O,3-O:5-O,6-O-Diisopropylidene-β-D-gulofuranosyl)-2-methylpropane-1-imine N-oxide
Thsaurus map:

Return to Previous Page