Chem
J-GLOBAL ID:200907001898385635   Nikkaji number:J2.421.102I

(4R)-3-[1-(2-O,3-O,4-O,6-O-Tetraacetyl-β-D-glucopyranosyl)-1H-1,2,3-triazole-4-ylmethyl]-4α-benzyloxazolidine-2-one

(4R)-3-[1-(2-O,3-O,4-O,6-O-テトラアセチル-β-D-グルコピラノシル)-1H-1,2,3-トリアゾール-4-イルメチル]-4α-ベンジルオキサゾリジン-2-オン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C27H32N4O11
Molecular formula furigana: C27-H32-N4-O11
Molecular weight: 588.570
InChI: InChI=1S/C27H32N4O11/c1-15(32)37-14-22-23(39-16(2)33)24(40-17(3)34)25(41-18(4)35)26(42-22)31-12-20(28-29-31)11-30-21(13-38-27(30)36)10-19-8-6-5-7-9-19/h5-9,12,21-26H,10-11,13-14H2,1-4H3/t21-,22-,23-,24+,25-,26-/m1/s1
InChI key: WHTJOQABHIOZBS-JMLBKQIVSA-N
SMILES: CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n1cc(CN2[C@H](Cc3ccccc3)COC2=O)nn1
Systematic name  (3):
  • (4R)-3-[1-(2-O,3-O,4-O,6-O-テトラアセチル-β-D-グルコピラノシル)-1H-1,2,3-トリアゾール-4-イルメチル]-4α-ベンジルオキサゾリジン-2-オン
  • [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-トリス(アセチルオキシ)-6-(4-{[(4R)-4-ベンジル-2-オキソ-1,3-オキサゾリジン-3-イル]メチル}-1H-1,2,3-トリアゾール-1-イル)オキサン-2-イル]メチル アセタート
  • [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(acetyloxy)-6-(4-{[(4R)-4-benzyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-1-yl)oxan-2-yl]methyl acetate
Other name (1):
  • (4R)-3-[1-(2-O,3-O,4-O,6-O-Tetraacetyl-β-D-glucopyranosyl)-1H-1,2,3-triazole-4-ylmethyl]-4α-benzyloxazolidine-2-one
Thsaurus map:

Return to Previous Page