Chem
J-GLOBAL ID:200907002840788663   Nikkaji number:J1.089.864A

(1S)-1α,3β-Dimethyl-4α-(phenylsulfonylmethyl)-1,3,3aβ,4,4aα,5,6,7,8,8aβ,9,9aβ-dodecahydronaphtho[2,3-c]furan

(1S,3S,3aS,4R,4aS,8aR,9aS)-4-[(ベンゼンスルホニル)メチル]-1,3-ジメチル-ドデカヒドロナフト[2,3-c]フラン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C21H30O3S
Molecular formula furigana: C21-H30-O3-S
Molecular weight: 362.530
InChI: InChI=1S/C21H30O3S/c1-14-19-12-16-8-6-7-11-18(16)20(21(19)15(2)24-14)13-25(22,23)17-9-4-3-5-10-17/h3-5,9-10,14-16,18-21H,6-8,11-13H2,1-2H3/t14-,15-,16+,18-,19+,20+,21-/m0/s1
InChI key: AZPWQCLTYMYCAX-KBONVHAXSA-N
SMILES: C[C@@H]1O[C@@H](C)[C@H]2[C@@H]1C[C@H]1CCCC[C@@H]1[C@H]2CS(=O)(=O)c1ccccc1
Systematic name  (3):
  • (1S)-1α,3β-ジメチル-4α-(フェニルスルホニルメチル)-1,3,3aβ,4,4aα,5,6,7,8,8aβ,9,9aβ-ドデカヒドロナフト[2,3-c]フラン
  • (1S,3S,3aS,4R,4aS,8aR,9aS)-4-[(ベンゼンスルホニル)メチル]-1,3-ジメチル-ドデカヒドロナフト[2,3-c]フラン
  • (1S,3S,3aS,4R,4aS,8aR,9aS)-4-[(benzenesulfonyl)methyl]-1,3-dimethyl-dodecahydronaphtho[2,3-c]furan
Other name (1):
  • (1S)-1α,3β-Dimethyl-4α-(phenylsulfonylmethyl)-1,3,3aβ,4,4aα,5,6,7,8,8aβ,9,9aβ-dodecahydronaphtho[2,3-c]furan
Thsaurus map:

Return to Previous Page