Chem
J-GLOBAL ID:200907009945538039   Nikkaji number:J1.062.714A

1-[[(2R)-4α,5β-Dihydroxytetrahydrofuran]-2β-yl]-6-amino-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4-one

6-アミノ-1-[(2R,4S,5S)-4,5-ジヒドロキシオキソラン-2-イル]-1H,4H,5H-ピラゾロ[3,4-d]ピリミジン-4-オン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C9H11N5O4
Molecular formula furigana: C9-H11-N5-O4
Molecular weight: 253.218
InChI: InChI=1S/C9H11N5O4/c10-9-12-6-3(7(16)13-9)2-11-14(6)5-1-4(15)8(17)18-5/h2,4-5,8,15,17H,1H2,(H3,10,12,13,16)/t4-,5+,8-/m0/s1
InChI key: UTUYCCIBUZJCMW-UUEMRFSQSA-N
SMILES: Nc1nc2n(ncc2c(=O)[nH]1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](O)O1
Systematic name  (3):
  • 1-[[(2R)-4α,5β-ジヒドロキシテトラヒドロフラン]-2β-イル]-6-アミノ-1,5-ジヒドロ-4H-ピラゾロ[3,4-d]ピリミジン-4-オン
  • 6-アミノ-1-[(2R,4S,5S)-4,5-ジヒドロキシオキソラン-2-イル]-1H,4H,5H-ピラゾロ[3,4-d]ピリミジン-4-オン
  • 6-amino-1-[(2R,4S,5S)-4,5-dihydroxyoxolan-2-yl]-1H,4H,5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Other name (1):
  • 1-[[(2R)-4α,5β-Dihydroxytetrahydrofuran]-2β-yl]-6-amino-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4-one
Thsaurus map:

Return to Previous Page