Chem
J-GLOBAL ID:200907016160772224   Nikkaji number:J2.401.373A

7-[(6-O-α-L-Arabinopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-4′,5-dihydroxy-3′-methoxyflavone

7-[(6-O-α-L-アラビノピラノシル-β-D-グルコピラノシル)オキシ]-4′,5-ジヒドロキシ-3′-メトキシフラボン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C27H30O15
Molecular formula furigana: C27-H30-O15
Molecular weight: 594.522
InChI: InChI=1S/C27H30O15/c1-37-17-4-10(2-3-12(17)28)16-7-14(30)20-13(29)5-11(6-18(20)41-16)40-27-25(36)23(34)22(33)19(42-27)9-39-26-24(35)21(32)15(31)8-38-26/h2-7,15,19,21-29,31-36H,8-9H2,1H3/t15-,19+,21-,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
InChI key: CTRCQUWTOSCENI-QEDMMBCRSA-N
SMILES: COc1cc(ccc1O)c1cc(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc2o1
Systematic name  (3):
  • 7-[(6-O-α-L-アラビノピラノシル-β-D-グルコピラノシル)オキシ]-4′,5-ジヒドロキシ-3′-メトキシフラボン
  • 5-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-7-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-トリヒドロキシ-6-({[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-トリヒドロキシオキサン-2-イル]オキシ}メチル)オキサン-2-イル]オキシ}-4H-クロメン-4-オン
  • 5-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}-4H-chromen-4-one
Other name (1):
  • 7-[(6-O-α-L-Arabinopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-4′,5-dihydroxy-3′-methoxyflavone
Thsaurus map:

Return to Previous Page