Chem
J-GLOBAL ID:200907016300555172   Nikkaji number:J1.247.418K

3-[2-O-(β-D-Xylopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy]-5,7-dihydroxy-2-(5-methoxy-3,4-dihydroxyphenyl)-1-benzopyrylium・chloride

3-[2-O-(β-D-キシロピラノシル)-β-D-グルコピラノシルオキシ]-5,7-ジヒドロキシ-2-(5-メトキシ-3,4-ジヒドロキシフェニル)-1-ベンゾピリリウム・クロリド
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Mixture
Molecular formula: [Cl-]・C27H31O15[O+]
Molecular formula furigana: CL^C27-H31-O16
Molecular weight: 646.978
Systematic name  (1):
  • 3-[2-O-(β-D-キシロピラノシル)-β-D-グルコピラノシルオキシ]-5,7-ジヒドロキシ-2-(5-メトキシ-3,4-ジヒドロキシフェニル)-1-ベンゾピリリウム・クロリド
Other name (1):
  • 3-[2-O-(β-D-Xylopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy]-5,7-dihydroxy-2-(5-methoxy-3,4-dihydroxyphenyl)-1-benzopyrylium・chloride
Component Nikkaji number  (2):
Thsaurus map:

Return to Previous Page