Chem
J-GLOBAL ID:200907017028893256   Nikkaji number:J2.652.738D

(1α,4α)-5β-(Phenylsulfonylacetyl)-6α-methylbicyclo[2.2.1]hepta-2-ene

(1α,4α)-5β-(フェニルスルホニルアセチル)-6α-メチルビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C16H18O3S
Molecular formula furigana: C16-H18-O3-S
Molecular weight: 290.380
InChI: InChI=1S/C16H18O3S/c1-11-12-7-8-13(9-12)16(11)15(17)10-20(18,19)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11-13,16H,9-10H2,1H3/t11-,12+,13-,16+/m1/s1
InChI key: BJQKGTQTMYZXEZ-IATRGZMQSA-N
SMILES: C[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H](C=C2)[C@H]1C(=O)CS(=O)(=O)c1ccccc1
Systematic name  (3):
  • (1α,4α)-5β-(フェニルスルホニルアセチル)-6α-メチルビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン
  • 2-(ベンゼンスルホニル)-1-[(1S,2S,3R,4R)-3-メチルビシクロ[2.2.1]ヘプタ-5-エン-2-イル]エタン-1-オン
  • 2-(benzenesulfonyl)-1-[(1S,2S,3R,4R)-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]ethan-1-one
Other name (1):
  • (1α,4α)-5β-(Phenylsulfonylacetyl)-6α-methylbicyclo[2.2.1]hepta-2-ene
Thsaurus map:

Return to Previous Page