Chem
J-GLOBAL ID:200907017114651486   Nikkaji number:J1.581.605H

(9β,12-syn)-1α,2α,10,11,12-Pentabromotricyclo[7.2.1.03,8]dodecane-3,5,7,10-tetrene

(1S,8R,9R,12R)-8,9,10,11,12-ペンタブロモトリシクロ[7.2.1.02,7]ドデカ-2,4,6,10-テトラエン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C12H7Br5
Molecular formula furigana: C12-H7-BR5
Molecular weight: 550.708
InChI: InChI=1S/C12H7Br5/c13-8-7-5-3-1-2-4-6(5)9(14)12(17,10(7)15)11(8)16/h1-4,7,9-10H/t7-,9-,10-,12+/m1/s1
InChI key: AEGLGZSVGUPCNH-LTGWCKQJSA-N
SMILES: Br[C@@H]1[C@H]2C(=C(Br)[C@]1(Br)[C@H](Br)c1ccccc21)Br
Systematic name  (3):
  • (9β,12-syn)-1α,2α,10,11,12-ペンタブロモトリシクロ[7.2.1.03,8]ドデカン-3,5,7,10-テトラエン
  • (1S,8R,9R,12R)-8,9,10,11,12-ペンタブロモトリシクロ[7.2.1.02,7]ドデカ-2,4,6,10-テトラエン
  • (1S,8R,9R,12R)-8,9,10,11,12-pentabromotricyclo[7.2.1.02,7]dodeca-2,4,6,10-tetraene
Other name (1):
  • (9β,12-syn)-1α,2α,10,11,12-Pentabromotricyclo[7.2.1.03,8]dodecane-3,5,7,10-tetrene
Thsaurus map:

Return to Previous Page