Chem
J-GLOBAL ID:200907017469532747   Nikkaji number:J1.609.563J

(1β,5β)-2α-(Mesyloxy)-7β-(tert-butyldimethylsiloxymethyl)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octa-3-ene

(1β,5β)-2α-(メシルオキシ)-7β-(tert-ブチルジメチルシロキシメチル)-6,8-ジオキサビシクロ[3.2.1]オクタ-3-エン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C14H26O6SSi
Molecular formula furigana: C14-H26-O6-S-SI
Molecular weight: 350.500
InChI: InChI=1S/C14H26O6SSi/c1-14(2,3)22(5,6)17-9-11-13-10(20-21(4,15)16)7-8-12(18-11)19-13/h7-8,10-13H,9H2,1-6H3/t10-,11+,12-,13+/m1/s1
InChI key: QQXDLJZTTFORQN-XQHKEYJVSA-N
SMILES: CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H]1[C@H](OS(=O)(=O)C)C=C2
Systematic name  (3):
  • (1β,5β)-2α-(メシルオキシ)-7β-(tert-ブチルジメチルシロキシメチル)-6,8-ジオキサビシクロ[3.2.1]オクタ-3-エン
  • (1R,2R,5R,7S)-7-{[(tert-ブチルジメチルシリル)オキシ]メチル}-6,8-ジオキサビシクロ[3.2.1]オクタ-3-エン-2-イル メタンスルホナート
  • (1R,2R,5R,7S)-7-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-yl methanesulfonate
Other name (1):
  • (1β,5β)-2α-(Mesyloxy)-7β-(tert-butyldimethylsiloxymethyl)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octa-3-ene
Thsaurus map:

Return to Previous Page