Chem
J-GLOBAL ID:200907017491660228   Nikkaji number:J1.935.168H

(4R)-4β,5β-(Isopropylidenebisoxy)-6β-[(R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4β-yl]-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic acid methyl ester

(4R)-4β,5β-(イソプロピリデンビスオキシ)-6β-[(R)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4β-イル]-5,6-ジヒドロ-4H-ピラン-2-カルボン酸メチル
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C15H22O7
Molecular formula furigana: C15-H22-O7
Molecular weight: 314.334
InChI: InChI=1S/C15H22O7/c1-14(2)18-7-10(21-14)11-12-8(20-15(3,4)22-12)6-9(19-11)13(16)17-5/h6,8,10-12H,7H2,1-5H3/t8-,10-,11-,12-/m1/s1
InChI key: URBHDQHATHBSIL-HJQYOEGKSA-N
SMILES: COC(=O)C1=C[C@H]2OC(C)(C)O[C@H]2[C@H](O1)[C@H]1COC(C)(C)O1
Systematic name  (5):
  • (3aR,4R,7aR)-2,2-ジメチル-4-[(4R)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-イル]-3a,7a-ジヒドロ-4H-1,3-ジオキソロ[4,5-c]ピラン-6-カルボン酸メチル
  • 2,2-ジメチル-4β-[(R)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-イル]-3aα,7aα-ジヒドロ-4H-1,3-ジオキソロ[4,5-c]ピラン-6-カルボン酸メチル
  • (4R)-4β,5β-(イソプロピリデンビスオキシ)-6β-[(R)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4β-イル]-5,6-ジヒドロ-4H-ピラン-2-カルボン酸メチル
  • メチル (3aR,4R,7aR)-4-[(4R)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-イル]-2,2-ジメチル-2H,3aH,4H,7aH-[1,3]ジオキソロ[4,5-c]ピラン-6-カルボキシラート
  • methyl (3aR,4R,7aR)-4-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-2H,3aH,4H,7aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-6-carboxylate
Other name (3):
  • (3aR,4R,7aR)-2,2-Dimethyl-4-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-yl]-3a,7a-dihydro-4H-1,3-dioxolo[4,5-c]pyran-6-carboxylic acid methyl ester
  • 2,2-Dimethyl-4β-[(R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-yl]-3aα,7aα-dihydro-4H-1,3-dioxolo[4,5-c]pyran-6-carboxylic acid methyl ester
  • (4R)-4β,5β-(Isopropylidenebisoxy)-6β-[(R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4β-yl]-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic acid methyl ester
Thsaurus map:

Return to Previous Page