Chem
J-GLOBAL ID:200907017927875187   Nikkaji number:J1.689.390K

(1β,5β)-2α-(Methoxymethyl)-3β-[(3-iodopropargyl)dimethylsilyl]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptane

(1β,5β)-2α-(メトキシメチル)-3β-[(3-ヨードプロパルギル)ジメチルシリル]-6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C16H27IOSi
Molecular formula furigana: C16-H27-I-O-SI
Molecular weight: 390.380
InChI: InChI=1S/C16H27IOSi/c1-16(2)12-9-14(16)13(11-18-3)15(10-12)19(4,5)8-6-7-17/h12-15H,8-11H2,1-5H3/t12-,13+,14+,15+/m1/s1
InChI key: ZOFWYNUCTAOGMU-QPSCCSFWSA-N
SMILES: COC[C@H]1[C@@H]2C[C@H](C[C@@H]1[Si](C)(C)CC#CI)C2(C)C
Systematic name  (3):
  • (1β,5β)-2α-(メトキシメチル)-3β-[(3-ヨードプロパルギル)ジメチルシリル]-6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタン
  • (3-ヨードプロパ-2-イン-1-イル)[(1S,2R,3S,5R)-2-(メトキシメチル)-6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタン-3-イル]ジメチルシラン
  • (3-iodoprop-2-yn-1-yl)[(1S,2R,3S,5R)-2-(methoxymethyl)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-yl]dimethylsilane
Other name (1):
  • (1β,5β)-2α-(Methoxymethyl)-3β-[(3-iodopropargyl)dimethylsilyl]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptane
Thsaurus map:

Return to Previous Page