Chem
J-GLOBAL ID:200907018303648000   Nikkaji number:J2.719.336F

N-[4-O-(β-D-Galactopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]-N-[1-(10-azidodecyl)-1H-1,2,3-triazole-4-ylmethyl]acetamide

N-[4-O-(β-D-ガラクトピラノシル)-β-D-グルコピラノシル]-N-[1-(10-アジドデシル)-1H-1,2,3-トリアゾール-4-イルメチル]アセトアミド
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C27H47N5[N-][N+]O11
Molecular formula furigana: C27-H47-N7-O11
Molecular weight: 645.711
InChI: InChI=1S/C27H47N7O11/c1-16(37)34(13-17-12-33(32-30-17)11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-29-31-28)26-23(41)22(40)25(19(15-36)43-26)45-27-24(42)21(39)20(38)18(14-35)44-27/h12,18-27,35-36,38-42H,2-11,13-15H2,1H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-,25-,26-,27+/m1/s1
InChI key: NUQVZRBCYVCXNF-XDWFBKACSA-N
SMILES: CC(=O)N(Cc1cn(CCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])nn1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
Systematic name  (3):
  • N-[4-O-(β-D-ガラクトピラノシル)-β-D-グルコピラノシル]-N-[1-(10-アジドデシル)-1H-1,2,3-トリアゾール-4-イルメチル]アセトアミド
  • N-{[1-(10-アジドデシル)-1H-1,2,3-トリアゾール-4-イル]メチル}-N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-ジヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)-5-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-トリヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)オキサン-2-イル]オキシ}オキサン-2-イル]アセトアミド
  • N-{[1-(10-azidodecyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methyl}-N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]acetamide
Other name (1):
  • N-[4-O-(β-D-Galactopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]-N-[1-(10-azidodecyl)-1H-1,2,3-triazole-4-ylmethyl]acetamide
Thsaurus map:

Return to Previous Page