Chem
J-GLOBAL ID:200907025678825002   Nikkaji number:J995.857F

N-[(R)-α-Phenyl-2-[4β,5α-bis(1-methyl-1-methoxyethyl)-1,3-dioxolan-2β-ylmethyl]benzyl]pivalamide

N-[(R)-α-フェニル-2-[4β,5α-ビス(1-メチル-1-メトキシエチル)-1,3-ジオキソラン-2β-イルメチル]ベンジル]ピバルアミド
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C30H43NO5
Molecular formula furigana: C30-H43-N-O5
Molecular weight: 497.676
InChI: InChI=1S/C30H43NO5/c1-28(2,3)27(32)31-24(20-15-11-10-12-16-20)22-18-14-13-17-21(22)19-23-35-25(29(4,5)33-8)26(36-23)30(6,7)34-9/h10-18,23-26H,19H2,1-9H3,(H,31,32)/t24-,25-,26-/m1/s1
InChI key: WEOKOMOZHXBNBU-TWJOJJKGSA-N
SMILES: COC(C)(C)[C@@H]1OC(Cc2ccccc2[C@H](NC(=O)C(C)(C)C)c2ccccc2)O[C@H]1C(C)(C)OC
Systematic name  (3):
  • N-[(R)-α-フェニル-2-[4β,5α-ビス(1-メチル-1-メトキシエチル)-1,3-ジオキソラン-2β-イルメチル]ベンジル]ピバルアミド
  • N-[(R)-(2-{[(4R,5R)-4,5-ビス(2-メトキシプロパン-2-イル)-1,3-ジオキソラン-2-イル]メチル}フェニル)(フェニル)メチル]-2,2-ジメチルプロパンアミド
  • N-[(R)-(2-{[(4R,5R)-4,5-bis(2-methoxypropan-2-yl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}phenyl)(phenyl)methyl]-2,2-dimethylpropanamide
Other name (1):
  • N-[(R)-α-Phenyl-2-[4β,5α-bis(1-methyl-1-methoxyethyl)-1,3-dioxolan-2β-ylmethyl]benzyl]pivalamide
Thsaurus map:

Return to Previous Page