Chem
J-GLOBAL ID:200907025777556374   Nikkaji number:J2.468.748A

(1S,7aβ)-5α-(Benzyloxymethyl)-6β,7α-bis(benzyloxy)hexahydro-1H-pyrrolizine-1β-ol

(1S,7aβ)-5α-(ベンジルオキシメチル)-6β,7α-ビス(ベンジルオキシ)ヘキサヒドロ-1H-ピロリザイン-1β-オール
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C29H33NO4
Molecular formula furigana: C29-H33-N-O4
Molecular weight: 459.586
InChI: InChI=1S/C29H33NO4/c31-26-16-17-30-25(21-32-18-22-10-4-1-5-11-22)28(33-19-23-12-6-2-7-13-23)29(27(26)30)34-20-24-14-8-3-9-15-24/h1-15,25-29,31H,16-21H2/t25-,26+,27+,28-,29-/m1/s1
InChI key: AENSUFLLIFFHHN-JYJZCUDQSA-N
SMILES: O[C@H]1CCN2[C@H](COCc3ccccc3)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]12
Systematic name  (4):
  • (1R,7aα)-1β,2α-ビス(ベンジルオキシ)-3β-(ベンジルオキシメチル)-7α-ヒドロキシヘキサヒドロ-1H-ピロリザイン
  • (1S,7aβ)-5α-(ベンジルオキシメチル)-6β,7α-ビス(ベンジルオキシ)ヘキサヒドロ-1H-ピロリザイン-1β-オール
  • (1S,5R,6R,7R,7aS)-6,7-ビス(ベンジルオキシ)-5-[(ベンジルオキシ)メチル]-ヘキサヒドロ-1H-ピロリジン-1-オール
  • (1S,5R,6R,7R,7aS)-6,7-bis(benzyloxy)-5-[(benzyloxy)methyl]-hexahydro-1H-pyrrolizin-1-ol
Other name (2):
  • (1R,7aα)-1β,2α-Bis(benzyloxy)-3β-(benzyloxymethyl)-7α-hydroxyhexahydro-1H-pyrrolizine
  • (1S,7aβ)-5α-(Benzyloxymethyl)-6β,7α-bis(benzyloxy)hexahydro-1H-pyrrolizine-1β-ol
Thsaurus map:

Return to Previous Page