Chem
J-GLOBAL ID:200907025904261044   Nikkaji number:J2.139.948E

(αS,2S)-α-Methyl-3α-pentyloxirane-2β-methanol

(αS,2S)-α-メチル-3α-ペンチルオキシラン-2β-メタノール
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C9H18O2
Molecular formula furigana: C9-H18-O2
Molecular weight: 158.241
InChI: InChI=1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-8-9(11-8)7(2)10/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI key: OVZKVCJFWHUEKR-CIUDSAMLSA-N
SMILES: CCCCC[C@@H]1O[C@H]1[C@H](C)O
Systematic name  (3):
  • (αS,2S)-α-メチル-3α-ペンチルオキシラン-2β-メタノール
  • (1S)-1-[(2S,3S)-3-ペンチルオキシラン-2-イル]エタン-1-オール
  • (1S)-1-[(2S,3S)-3-pentyloxiran-2-yl]ethan-1-ol
Other name (1):
  • (αS,2S)-α-Methyl-3α-pentyloxirane-2β-methanol
Thsaurus map:

Return to Previous Page