Chem
J-GLOBAL ID:200907025913580926   Nikkaji number:J1.430.719B

(1β,4β)-5β-(2-Propenyl)-6β-(trimethylstannyl)bicyclo[2.2.1]hepta-2-ene

(1β,4β)-5β-(2-プロペニル)-6β-(トリメチルスタンニル)ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C13H22Sn
Molecular formula furigana: C13-H22-SN
Molecular weight: 297.029
InChI: InChI=1S/C10H13.3CH3.Sn/c1-2-3-9-6-8-4-5-10(9)7-8;;;;/h2,4-6,8-10H,1,3,7H2;3*1H3;/t8-,9-,10-;;;;/m0..../s1
InChI key: SGCDKXMPMJHUJQ-OSBAOLSJSA-N
SMILES: C[Sn](C)(C)[C@@H]1[C@H](CC=C)[C@@H]2C[C@H]1C=C2
Systematic name  (3):
  • (1β,4β)-5β-(2-プロペニル)-6β-(トリメチルスタンニル)ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン
  • トリメチル[(1S,2S,3R,4R)-3-(プロパ-2-エン-1-イル)ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-5-エン-2-イル]スタンナン
  • trimethyl[(1S,2S,3R,4R)-3-(prop-2-en-1-yl)bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]stannane
Other name (1):
  • (1β,4β)-5β-(2-Propenyl)-6β-(trimethylstannyl)bicyclo[2.2.1]hepta-2-ene
Thsaurus map:

Return to Previous Page