Chem
J-GLOBAL ID:200907026432767883   Nikkaji number:J1.331.942A

(3E,5E)-2-[(Z)-Methoxymethylene]-3-methyl-4-methoxy-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-3,5-hexadienoic acid methyl ester

(3E,5E)-2-[(Z)-メトキシメチレン]-3-メチル-4-メトキシ-6-(3,4-ジメトキシフェニル)-3,5-ヘキサジエン酸メチル
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C19H24O6
Molecular formula furigana: C19-H24-O6
Molecular weight: 348.395
InChI: InChI=1S/C19H24O6/c1-13(15(12-21-2)19(20)25-6)16(22-3)9-7-14-8-10-17(23-4)18(11-14)24-5/h7-12H,1-6H3/b9-7+,15-12-,16-13+
InChI key: LAWKZZXXTXVCND-IVRYWAJOSA-N
SMILES: CO/C=C(\C(=O)OC)/C(=C(/OC)\C=C\c1ccc(OC)c(OC)c1)/C
Systematic name  (3):
  • (3E,5E)-2-[(Z)-メトキシメチレン]-3-メチル-4-メトキシ-6-(3,4-ジメトキシフェニル)-3,5-ヘキサジエン酸メチル
  • メチル (2Z,3E,5E)-6-(3,4-ジメトキシフェニル)-4-メトキシ-2-(メトキシメチリデン)-3-メチルヘキサ-3,5-ジエノアート
  • methyl (2Z,3E,5E)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-methoxy-2-(methoxymethylidene)-3-methylhexa-3,5-dienoate
Other name (1):
  • (3E,5E)-2-[(Z)-Methoxymethylene]-3-methyl-4-methoxy-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-3,5-hexadienoic acid methyl ester
Thsaurus map:

Return to Previous Page