Chem
J-GLOBAL ID:200907026844830482   Nikkaji number:J950.994A

(1R,5S)-1β-Methyl-2β-(formyloxymethyl)-4α-(benzoyloxy)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-one

(1R,5S)-1β-メチル-2β-(ホルミルオキシメチル)-4α-(ベンゾイルオキシ)-6-オキサビシクロ[3.1.0]ヘキサン-3-オン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C15H14O6
Molecular formula furigana: C15-H14-O6
Molecular weight: 290.271
InChI: InChI=1S/C15H14O6/c1-15-10(7-19-8-16)11(17)12(13(15)21-15)20-14(18)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10,12-13H,7H2,1H3/t10-,12-,13-,15+/m0/s1
InChI key: LQJPLVXTMRTZON-GZCFXPHUSA-N
SMILES: C[C@]12O[C@H]1[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)C(=O)[C@@H]2COC=O
Systematic name  (3):
  • (1R,5S)-1β-メチル-2β-(ホルミルオキシメチル)-4α-(ベンゾイルオキシ)-6-オキサビシクロ[3.1.0]ヘキサン-3-オン
  • (1S,2R,4R,5R)-4-[(ホルミルオキシ)メチル]-5-メチル-3-オキソ-6-オキサビシクロ[3.1.0]ヘキサン-2-イル ベンゾアート
  • (1S,2R,4R,5R)-4-[(formyloxy)methyl]-5-methyl-3-oxo-6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl benzoate
Other name (1):
  • (1R,5S)-1β-Methyl-2β-(formyloxymethyl)-4α-(benzoyloxy)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-one
Thsaurus map:

Return to Previous Page