Chem
J-GLOBAL ID:200907027560888886   Nikkaji number:J742.243A

(3R,7S)-3α-(4-Bromobenzyl)-8α-methyl-11α-isopropyl-1-aza-9-oxatricyclo[6.3.0.03,7]undecan-2-one

(3R,7S)-3α-(4-ブロモベンジル)-8α-メチル-11α-イソプロピル-1-アザ-9-オキサトリシクロ[6.3.0.03,7]ウンデカン-2-オン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C20H26BrNO2
Molecular formula furigana: C20-H26-BR-N-O2
Molecular weight: 392.337
InChI: InChI=1S/C20H26BrNO2/c1-13(2)16-12-24-19(3)17-5-4-10-20(17,18(23)22(16)19)11-14-6-8-15(21)9-7-14/h6-9,13,16-17H,4-5,10-12H2,1-3H3/t16-,17-,19-,20-/m1/s1
InChI key: XLJDMXZEBRFWKN-HNBVOPMISA-N
SMILES: CC(C)[C@H]1CO[C@]2(C)[C@H]3CCC[C@]3(Cc3ccc(Br)cc3)C(=O)N12
Systematic name  (3):
  • (3R,7S)-3α-(4-ブロモベンジル)-8α-メチル-11α-イソプロピル-1-アザ-9-オキサトリシクロ[6.3.0.03,7]ウンデカン-2-オン
  • (1S,2R,5S,8R)-8-[(4-ブロモフェニル)メチル]-2-メチル-5-(プロパン-2-イル)-3-オキサ-6-アザトリシクロ[6.3.0.02,6]ウンデカン-7-オン
  • (1S,2R,5S,8R)-8-[(4-bromophenyl)methyl]-2-methyl-5-(propan-2-yl)-3-oxa-6-azatricyclo[6.3.0.02,6]undecan-7-one
Other name (1):
  • (3R,7S)-3α-(4-Bromobenzyl)-8α-methyl-11α-isopropyl-1-aza-9-oxatricyclo[6.3.0.03,7]undecan-2-one
Thsaurus map:

Return to Previous Page