Chem
J-GLOBAL ID:200907027759854352   Nikkaji number:J516.865A

(1R,6aβ)-1α-[[(2S)-3α-Butyl-6-methoxy-2β-methoxymethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin]-7-yl]-4α-(2,6-dimethoxyphenoxy)dihydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-3aβ(4H)-ol

(1R,3aS,4S,6aR)-1-[(2S,3S)-2-ブチル-7-メトキシ-3-(メトキシメチル)-2,3-ジヒドロ-1,4-ベンゾジオキシン-6-イル]-4-(2,6-ジメトキシフェノキシ)-ヘキサヒドロフロ[3,4-c]フラン-3a-オール
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C29H38O10
Molecular formula furigana: C29-H38-O10
Molecular weight: 546.613
InChI: InChI=1S/C29H38O10/c1-6-7-9-19-25(15-31-2)38-23-12-17(22(34-5)13-24(23)37-19)26-18-14-35-28(29(18,30)16-36-26)39-27-20(32-3)10-8-11-21(27)33-4/h8,10-13,18-19,25-26,28,30H,6-7,9,14-16H2,1-5H3/t18-,19+,25+,26+,28+,29-/m1/s1
InChI key: ZABSNSBQSJZRCL-SRZCFLJRSA-N
SMILES: CCCC[C@@H]1Oc2cc(OC)c(cc2O[C@H]1COC)[C@@H]1OC[C@]2(O)[C@H](Oc3c(OC)cccc3OC)OC[C@H]12
Systematic name  (3):
  • (1R,6aβ)-1α-[[(2S)-3α-ブチル-6-メトキシ-2β-メトキシメチル-2,3-ジヒドロ-1,4-ベンゾジオキシン]-7-イル]-4α-(2,6-ジメトキシフェノキシ)ジヒドロ-1H,3H-フロ[3,4-c]フラン-3aβ(4H)-オール
  • (1R,3aS,4S,6aR)-1-[(2S,3S)-2-ブチル-7-メトキシ-3-(メトキシメチル)-2,3-ジヒドロ-1,4-ベンゾジオキシン-6-イル]-4-(2,6-ジメトキシフェノキシ)-ヘキサヒドロフロ[3,4-c]フラン-3a-オール
  • (1R,3aS,4S,6aR)-1-[(2S,3S)-2-butyl-7-methoxy-3-(methoxymethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl]-4-(2,6-dimethoxyphenoxy)-hexahydrofuro[3,4-c]furan-3a-ol
Other name (1):
  • (1R,6aβ)-1α-[[(2S)-3α-Butyl-6-methoxy-2β-methoxymethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin]-7-yl]-4α-(2,6-dimethoxyphenoxy)dihydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-3aβ(4H)-ol
Thsaurus map:

Return to Previous Page