Chem
J-GLOBAL ID:200907027943357736   Nikkaji number:J626.218J

(2R,4S)-N-(2α-Hydroxyindan-1α-yl)-2-benzyl-4-hydroxy-5-[2α-[(tert-butylamino)carbonyl]-4-(8-quinolylsulfonyl)piperazin-1-yl]pentanamide

(2R,4S)-N-(2α-ヒドロキシインダン-1α-イル)-2-ベンジル-4-ヒドロキシ-5-[2α-[(tert-ブチルアミノ)カルボニル]-4-(8-キノリルスルホニル)ピペラジン-1-イル]ペンタンアミド
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C39H47N5O6S
Molecular formula furigana: C39-H47-N5-O6-S
Molecular weight: 713.890
InChI: InChI=1S/C39H47N5O6S/c1-39(2,3)42-38(48)32-25-44(51(49,50)34-17-9-14-27-15-10-18-40-35(27)34)20-19-43(32)24-30(45)22-29(21-26-11-5-4-6-12-26)37(47)41-36-31-16-8-7-13-28(31)23-33(36)46/h4-18,29-30,32-33,36,45-46H,19-25H2,1-3H3,(H,41,47)(H,42,48)/t29-,30+,32+,33-,36+/m1/s1
InChI key: VBXNXLBIEHWXSR-VVRVXINASA-N
SMILES: CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1CN(CCN1C[C@@H](O)C[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H]1[C@H](O)Cc2ccccc12)S(=O)(=O)c1cccc2cccnc12
Systematic name  (3):
  • (2R,4S)-N-(2α-ヒドロキシインダン-1α-イル)-2-ベンジル-4-ヒドロキシ-5-[2α-[(tert-ブチルアミノ)カルボニル]-4-(8-キノリルスルホニル)ピペラジン-1-イル]ペンタンアミド
  • (2S)-1-[(2S,4R)-4-ベンジル-2-ヒドロキシ-4-{[(1S,2R)-2-ヒドロキシ-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-1-イル]カルバモイル}ブチル]-N-tert-ブチル-4-(キノリン-8-スルホニル)ピペラジン-2-カルボキサミド
  • (2S)-1-[(2S,4R)-4-benzyl-2-hydroxy-4-{[(1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]carbamoyl}butyl]-N-tert-butyl-4-(quinoline-8-sulfonyl)piperazine-2-carboxamide
Other name (1):
  • (2R,4S)-N-(2α-Hydroxyindan-1α-yl)-2-benzyl-4-hydroxy-5-[2α-[(tert-butylamino)carbonyl]-4-(8-quinolylsulfonyl)piperazin-1-yl]pentanamide
Thsaurus map:

Return to Previous Page