Chem
J-GLOBAL ID:200907048373453970   Nikkaji number:J2.084.490F

3-(2-O-β-D-Xylopyranosyl-β-D-galactopyranosyloxy)-3′,4′,5,7-tetrahydroxyflavylium

3-(2-O-β-D-キシロピラノシル-β-D-ガラクトピラノシルオキシ)-3′,4′,5,7-テトラヒドロキシフラビリウム
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C26H29O14[O+]
Molecular formula furigana: C26-H29-O15
Molecular weight: 581.502
InChI: InChI=1S/C26H28O15/c27-7-18-20(34)21(35)24(41-25-22(36)19(33)15(32)8-37-25)26(40-18)39-17-6-11-13(30)4-10(28)5-16(11)38-23(17)9-1-2-12(29)14(31)3-9/h1-6,15,18-22,24-27,32-36H,7-8H2,(H3-,28,29,30,31)/p+1/t15-,18-,19+,20+,21+,22-,24-,25+,26-/m1/s1
InChI key: ZPPQIOUITZSYAO-MNOAYJSQSA-O
SMILES: OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2c2ccc(O)c(O)c2)[C@H](O[C@@H]2OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H]1O
Systematic name  (7):
  • 2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-3-[2-O-(β-D-キシロピラノシル)-β-D-ガラクトピラノシルオキシ]-5,7-ジヒドロキシ-1-ベンゾピリリウム
  • 5,7-ジヒドロキシ-3-[(2-O-β-D-キシロピラノシル-β-D-ガラクトピラノシル)オキシ]-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-1-ベンゾピリリウム
  • 3-(2-O-β-D-キシロピラノシル-β-D-ガラクトピラノシルオキシ)-3′,4′,5,7-テトラヒドロキシフラビリウム
  • 2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-3-(2-O-β-D-キシロピラノシル-β-D-ガラクトピラノシルオキシ)-5,7-ジヒドロキシ-1-ベンゾピリリウム
  • 3-[2-O-(β-D-キシロピラノシル)-β-D-ガラクトピラノシルオキシ]-5,7-ジヒドロキシ-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-1-ベンゾピリリウム
Show all
Other name (5):
  • 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-[2-O-(β-D-xylopyranosyl)-β-D-galactopyranosyloxy]-5,7-dihydroxy-1-benzopyrylium
  • 5,7-Dihydroxy-3-[(2-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-galactopyranosyl)oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-benzopyrylium
  • 3-(2-O-β-D-Xylopyranosyl-β-D-galactopyranosyloxy)-3′,4′,5,7-tetrahydroxyflavylium
  • 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-(2-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-galactopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-1-benzopyrylium
  • 3-[2-O-(β-D-Xylopyranosyl)-β-D-galactopyranosyloxy]-5,7-dihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-benzopyrylium
Thsaurus map:

Return to Previous Page