Chem
J-GLOBAL ID:200907048784454862   Nikkaji number:J1.934.502E

4′-[(2-O-α-L-Rhamnopyranosyl-β-D-galactopyranosyl)oxy]-5-hydroxy-7-methoxyflavone

4′-[(2-O-α-L-ラムノピラノシル-β-D-ガラクトピラノシル)オキシ]-5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C28H32O14
Molecular formula furigana: C28-H32-O14
Molecular weight: 592.550
InChI: InChI=1S/C28H32O14/c1-11-21(32)23(34)25(36)27(38-11)42-26-24(35)22(33)19(10-29)41-28(26)39-13-5-3-12(4-6-13)17-9-16(31)20-15(30)7-14(37-2)8-18(20)40-17/h3-9,11,19,21-30,32-36H,10H2,1-2H3/t11-,19+,21-,22-,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key: BYPZWJJKOJGVCM-GHXOMBMRSA-N
SMILES: COc1cc(O)c2c(c1)oc(cc2=O)c1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)cc1
Systematic name  (3):
  • 4′-[(2-O-α-L-ラムノピラノシル-β-D-ガラクトピラノシル)オキシ]-5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボン
  • 2-(4-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-ジヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)-3-{[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-トリヒドロキシ-6-メチルオキサン-2-イル]オキシ}オキサン-2-イル]オキシ}フェニル)-5-ヒドロキシ-7-メトキシ-4H-クロメン-4-オン
  • 2-(4-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}phenyl)-5-hydroxy-7-methoxy-4H-chromen-4-one
Other name (1):
  • 4′-[(2-O-α-L-Rhamnopyranosyl-β-D-galactopyranosyl)oxy]-5-hydroxy-7-methoxyflavone
Thsaurus map:

Return to Previous Page