Chem
J-GLOBAL ID:200907048794494943   Nikkaji number:J1.408.154B

N-[(2-O,3-O,4-O,6-O-Tetraacetyl-β-D-galactopyranosyloxy)carbonyl]-Leu-Ser-OBut

N-[(2-O,3-O,4-O,6-O-テトラアセチル-β-D-ガラクトピラノシルオキシ)カルボニル]-Leu-Ser-OBut
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C28H44N2O15
Molecular formula furigana: C28-H44-N2-O15
Molecular weight: 648.659
InChI: InChI=1S/C28H44N2O15/c1-13(2)10-18(24(36)29-19(11-31)25(37)45-28(7,8)9)30-27(38)44-26-23(42-17(6)35)22(41-16(5)34)21(40-15(4)33)20(43-26)12-39-14(3)32/h13,18-23,26,31H,10-12H2,1-9H3,(H,29,36)(H,30,38)/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,26-/m0/s1
InChI key: XMBLHNQUFBTYPF-MWMVZWFZSA-N
SMILES: CC(C)C[C@H](NC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)OC(C)(C)C
Systematic name  (3):
  • N-[(2-O,3-O,4-O,6-O-テトラアセチル-β-D-ガラクトピラノシルオキシ)カルボニル]-Leu-Ser-OBut
  • tert-ブチル (2S)-3-ヒドロキシ-2-[(2S)-4-メチル-2-[({[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-トリス(アセチルオキシ)-6-[(アセチルオキシ)メチル]オキサン-2-イル]オキシ}カルボニル)アミノ]ペンタンアミド]プロパノアート
  • tert-butyl (2S)-3-hydroxy-2-[(2S)-4-methyl-2-[({[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-tris(acetyloxy)-6-[(acetyloxy)methyl]oxan-2-yl]oxy}carbonyl)amino]pentanamido]propanoate
Other name (1):
  • N-[(2-O,3-O,4-O,6-O-Tetraacetyl-β-D-galactopyranosyloxy)carbonyl]-Leu-Ser-OBut
Thsaurus map:

Return to Previous Page