Chem
J-GLOBAL ID:200907048909034160   Nikkaji number:J1.312.679H

(2S)-4-Oxo-5β-azido-6α-[(2R)-2β-methyl-5α-(methoxymethoxy)-1,3-dioxane-4β-yl]tetrahydro-2H-pyran-2α-carboxylic acid ethyl ester

(2S)-4-オキソ-5β-アジド-6α-[(2R)-2β-メチル-5α-(メトキシメトキシ)-1,3-ジオキサン-4β-イル]テトラヒドロ-2H-ピラン-2α-カルボン酸エチル
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C15H23N[N-][N+]O8
Molecular formula furigana: C15-H23-N3-O8
Molecular weight: 373.362
InChI: InChI=1S/C15H23N3O8/c1-4-22-15(20)10-5-9(19)12(17-18-16)14(26-10)13-11(24-7-21-3)6-23-8(2)25-13/h8,10-14H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+,11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChI key: QYZVTEBYFPIWCN-VXLISWAUSA-N
SMILES: CCOC(=O)[C@@H]1CC(=O)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O1)[C@@H]1O[C@H](C)OC[C@H]1OCOC
Systematic name  (3):
  • (2S)-4-オキソ-5β-アジド-6α-[(2R)-2β-メチル-5α-(メトキシメトキシ)-1,3-ジオキサン-4β-イル]テトラヒドロ-2H-ピラン-2α-カルボン酸エチル
  • エチル (2S,5S,6R)-5-アジド-6-[(2R,4S,5R)-5-(メトキシメトキシ)-2-メチル-1,3-ジオキサン-4-イル]-4-オキソオキサン-2-カルボキシラート
  • ethyl (2S,5S,6R)-5-azido-6-[(2R,4S,5R)-5-(methoxymethoxy)-2-methyl-1,3-dioxan-4-yl]-4-oxooxane-2-carboxylate
Other name (1):
  • (2S)-4-Oxo-5β-azido-6α-[(2R)-2β-methyl-5α-(methoxymethoxy)-1,3-dioxane-4β-yl]tetrahydro-2H-pyran-2α-carboxylic acid ethyl ester
Thsaurus map:

Return to Previous Page