Chem
J-GLOBAL ID:200907048969937908   Nikkaji number:J2.717.668B

N-(2-O,3-O,4-O,6-O-Tetrapivaloyl-β-D-glucopyranosyl)-4-methylbenzenemethaneimine

N-(2-O,3-O,4-O,6-O-テトラピバロイル-β-D-グルコピラノシル)-4-メチルベンゼンメタンイミン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C34H51NO9
Molecular formula furigana: C34-H51-N-O9
Molecular weight: 617.780
InChI: InChI=1S/C34H51NO9/c1-20-14-16-21(17-15-20)18-35-26-25(44-30(39)34(11,12)13)24(43-29(38)33(8,9)10)23(42-28(37)32(5,6)7)22(41-26)19-40-27(36)31(2,3)4/h14-18,22-26H,19H2,1-13H3/t22-,23-,24+,25-,26-/m1/s1
InChI key: RXOPWYUJWHFRCM-WSGIOKLISA-N
SMILES: Cc1ccc(C=N[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@H]2OC(=O)C(C)(C)C)cc1
Systematic name  (3):
  • N-(2-O,3-O,4-O,6-O-テトラピバロイル-β-D-グルコピラノシル)-4-メチルベンゼンメタンイミン
  • [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-トリス[(2,2-ジメチルプロパノイル)オキシ]-6-{[(4-メチルフェニル)メチリデン]アミノ}オキサン-2-イル]メチル 2,2-ジメチルプロパノアート
  • [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]-6-{[(4-methylphenyl)methylidene]amino}oxan-2-yl]methyl 2,2-dimethylpropanoate
Other name (1):
  • N-(2-O,3-O,4-O,6-O-Tetrapivaloyl-β-D-glucopyranosyl)-4-methylbenzenemethaneimine
Thsaurus map:

Return to Previous Page