Chem
J-GLOBAL ID:200907049676655416   Nikkaji number:J1.828.469C

(5S)-3-[2-Oxo-3β-methoxy-4β-[(2R,3R)-3-phenyl-oxiranyl]azetidine-1-yl]-5-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-yl]furan-2(5H)-one

(5S)-3-[2-オキソ-3β-メトキシ-4β-[(2R,3R)-3-フェニル-オキシラニル]アゼチジン-1-イル]-5-[(4S)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-イル]フラン-2(5H)-オン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C21H23NO7
Molecular formula furigana: C21-H23-N-O7
Molecular weight: 401.415
InChI: InChI=1S/C21H23NO7/c1-21(2)26-10-14(29-21)13-9-12(20(24)27-13)22-15(18(25-3)19(22)23)17-16(28-17)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,13-18H,10H2,1-3H3/t13-,14-,15+,16+,17+,18-/m0/s1
InChI key: ZJPKEHXYCLXVJN-MNWMBMHPSA-N
SMILES: CO[C@H]1[C@@H]([C@H]2O[C@@H]2c2ccccc2)N(C1=O)C1=C[C@H](OC1=O)[C@@H]1COC(C)(C)O1
Systematic name  (3):
  • (5S)-3-[2-オキソ-3β-メトキシ-4β-[(2R,3R)-3-フェニル-オキシラニル]アゼチジン-1-イル]-5-[(4S)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-イル]フラン-2(5H)-オン
  • (3S,4R)-1-[(5S)-5-[(4S)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-イル]-2-オキソ-2,5-ジヒドロフラン-3-イル]-3-メトキシ-4-[(2R,3R)-3-フェニルオキシラン-2-イル]アゼチジン-2-オン
  • (3S,4R)-1-[(5S)-5-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2-oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl]-3-methoxy-4-[(2R,3R)-3-phenyloxiran-2-yl]azetidin-2-one
Other name (1):
  • (5S)-3-[2-Oxo-3β-methoxy-4β-[(2R,3R)-3-phenyl-oxiranyl]azetidine-1-yl]-5-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-yl]furan-2(5H)-one
Thsaurus map:

Return to Previous Page