Chem
J-GLOBAL ID:200907082748242143   Nikkaji number:J2.263.876I

(αR,6aS)-α,7α-Dimethyl-4-ethyl-10a-hydroxydecahydro-1,4-epoxy-2,3-benzodioxocin-10β-acetic acid lactone

(αR,6aS)-α,7α-ジメチル-4-エチル-10a-ヒドロキシデカヒドロ-1,4-エポキシ-2,3-ベンゾジオキソシン-10β-酢酸ラクトン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C16H24O5
Molecular formula furigana: C16-H24-O5
Molecular weight: 296.363
InChI: InChI=1S/C16H24O5/c1-4-15-8-7-11-9(2)5-6-12-10(3)13(17)18-16(11,12)14(19-15)20-21-15/h9-12,14H,4-8H2,1-3H3/t9-,10-,11+,12+,14?,15?,16?/m1/s1
InChI key: LXAXQZPFPLUZBE-PEOYJWIMSA-N
SMILES: CCC12CC[C@H]3[C@H](C)CC[C@H]4[C@@H](C)C(=O)OC34C(OO1)O2
Systematic name  (3):
  • (αR,6aS)-α,7α-ジメチル-4-エチル-10a-ヒドロキシデカヒドロ-1,4-エポキシ-2,3-ベンゾジオキソシン-10β-酢酸ラクトン
  • (5R,6S,9R,10S)-13-エチル-5,9-ジメチル-3,14,15,16-テトラオキサテトラシクロ[11.2.1.02,6.02,10]ヘキサデカン-4-オン
  • (5R,6S,9R,10S)-13-ethyl-5,9-dimethyl-3,14,15,16-tetraoxatetracyclo[11.2.1.02,6.02,10]hexadecan-4-one
Other name (1):
  • (αR,6aS)-α,7α-Dimethyl-4-ethyl-10a-hydroxydecahydro-1,4-epoxy-2,3-benzodioxocin-10β-acetic acid lactone
Thsaurus map:

Return to Previous Page