Gene
J-GLOBAL ID:201608005866442127  

PLCH2

phospholipase C eta 2
Gene Type: protein-coding
Organism: Homo sapiens
Chromosome: 1
NCBI GeneID: 9651
Location: 1p36.32
Also known as  (4):
  • PLC-L4
  • PLC-eta2
  • PLCL4
  • PLCeta2
Protein (1):

Return to Previous Page